Krenulo prikupljanje zahtjeva za korištenje osnovnoškolske sportske dvorane

Temeljem Sporazuma o upravljanju, održavanju i korištenju sportske dvorane te Zaključka Kolegija gradonačelnika, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva u svrhu ustupanja na korištenje prostora sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Krku.

 

I. Grad Krk poziva udruge te sve ostale zainteresirane grupe građana koji djeluju na području Grada Krka, da podnesu zahtjev za korištenje prostora sportske dvorane Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Krku, Trg krčkih glagoljaša, za razdoblje od 15. rujna 2020. do 15. lipnja 2021. godine.

 

II. Dvorana se može koristiti svakim radnim danom između 14.00 i 22.00 te subotom između 08.00 i 19.30 sati, osim ako godišnjim planom Centra za kulturu Grada Krka te programom Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u to vrijeme nije planirana neka njihova aktivnost.

 

III. Korištenje dvorane u ostalim terminima izuzetno se odobrava temeljem posebne odluke gradonačelnika.

 

IV. Dvorana se može zakupiti na minimalno jedan, a maksimalno tri sata u kontinuitetu.

 

V. Naknada za korištenje prostora dvorane za grupe građana iznosi 100,00 kuna po satu dodijeljenog termina korištenja.

 

VI. Kod određivanja termina korištenja dvorane prednost će imati udruge koje nemaju vlastite prostorije, a okupljaju djecu i mlade te dvoranu planiraju koristiti tijekom čitavog razdoblja definiranog ovim Javnim pozivom, s time da će se valorizirati i njezino uredno dosadašnje korištenje, ako ga je bilo.

 

VII. Nakon prikupljanja i analize zahtjeva, raspored korištenja dvorane bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Krka: www.grad-krk.hr.  

 

VIII. Svi budući korisnici dvorane moraju se strogo pridržavati kućnog reda izvješenog na njezinoj oglasnoj ploči.

 

IX. Svi budući korisnici dvorane moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na propisanom obrascu koji se može preuzeti u prilogu ovog Javnog poziva ili izravno u prostorijama Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Krka (II. kat).

 

X. Udruge s više grupa (ili sekcija) trebaju predati pojedinačni Zahtjev po grupama (primjerice kadeti, juniori, seniori i slično).  

 

XI. Ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev potrebno je najkasnije do 20. srpnja 2020. godine dostaviti na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, odnosno donijeti osobno u Pisarnicu Grada Krka (I. kat, ured 27) ili ga proslijediti e-mailom na: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.