Kreditni program Poduzetnik u Primorsko-goranskoj županiji za 2013. godinu

Grad Krk se u suradnji s Erste & Steiermärkische bankom d.d. i Primorsko-goranskom županijom uključio u projekt Poduzetnik u PGŽ za 2013. godinu dodatnim subvencioniranjem kamate poduzetnika sa svog područja, a prema uvjetima definiranim Programom.
Redovna kamatna stopa na poduzetničke kredite iznosi 6% godišnje fiksno. Primorsko-goranska županija tako će subvencionirati kamatu sa 4 postotna poena, dok Grad Krk subvencionira kamatu s dodatna 2 postotna poena za kredite do 500.000,00 kn, odnosno s dodatnim 1 postotnim poenom za kredite iznad 500.000,00 kn. Razliku do visine redovne kamatne stope snosi korisnik kredita.