Krčko maslinovo ulje zaštićeno oznakom izvornosti kao prijelaznom nacionalnom zaštitom

Krčka Udruga maslinara Drobnica, još 07. siječnja 2014. godine, podnijela je Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za zaštitu naziva Krčko maslinovo ulje oznakom izvornosti.

Sukladno zakonskoj proceduri, nakon provedene evaluacije Zahtjeva i Specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji što ih je Udruga izvršila, Zahtjev za registraciju oznake izvornosti naziva Krčko maslinovo ulje usvojen je u ožujku ove godine. Obavijest o istome objavljena je u Narodnim novinama, čime je, kao dio nacionalnog postupka, bilo omogućeno svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi s legitimnim interesom, a koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, uložiti prigovor na Zahtjev u roku od 30 dana. Budući nije zaprimljen niti jedan, Ministarstvo poljoprivrede je 27. travnja ove godine donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva Krčko maslinovo ulje - zaštićena oznaka izvornosti.
 
Rješenje [.pdf]
 
Prijelazna nacionalna zaštita označava vremenski period koji traje od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji, koja provodi postupak na razini Europske unije, do donošenja konačne odluke o registraciji oznake na razini cijele Europske unije. Donošenjem odluke Europske komisije prestaje važiti tzv. prijelazna nacionalna zaštita a naziv proizvoda postaje zaštićen od neovlaštenog korištenja i zlouporabe na cjelokupnom tržištu Europske unije.
Slijedeći korak koji krčki maslinari  trebaju poduzeti je pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, a kojeg provodi kontrolno tijelo ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga će se Europskoj komisiji podnijeti zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti naziva Krčko maslinovo ulje na razini Europske unije.
Nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet imaju jednaku pravnu zaštitu kao i proizvodi zaštićeni na razini Europske unije, ali je važeća samo na teritoriju Republike Hrvatske. Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite na tržištu se mogu pod zaštićenim nazivom nalaziti isključivo proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.
Republika Hrvatska zasad ima 16 proizvoda zaštićenih prijelaznom nacionalnom zaštitom, i to devet  proizvoda zaštićenih oznakom izvornosti i sedam proizvoda zaštićenih oznakom zemljopisnog podrijetla, a za četiri proizvoda priprema se dokumentacija za slanje zahtjeva radi zaštite naziva proizvoda na razinu Europske unije. 
U Europskoj komisiji trenutno je 12 zahtjeva za registracijom oznaka iz Republike Hrvatske, od čega su četiri proizvoda objavljena u Službenom listu Europske unije radi procedure prigovora na europskoj razini. Ukoliko Europska komisija ne zaprimi niti jedan prigovor, osim Krčkog pršuta slijedeći registrirani proizvodi na razini Europske unije bmogli bi biti Neretvanska mandarina, Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres, Ogulinski kiseli kupus - Ogulinsko kiselo zelje i Baranjski kulen.