Krčko maslinovo ulje spremno za registraciju na europskoj razini

Nakon što je početkom svibnja otkazan radi loših vremenskih prilika, 8. Drobnica fest konačno je održan 15. svibnja 2015. godine u krčkom Hotelu Dražica, kojom prigodom su podijeljena priznanja ovogodišnjim sudionicima natjecanja u kvaliteti maslinovih ulja, ali i prezentirana prijelazna nacionalna oznaka izvornosti naziva Krčko maslinovo ulje.

Uz članove krčke Udruge maslinara Drobnica i ostale uzvanike, ovaj su festival kao govornici podržali Darijo Vasilić, krčki gradonačelnik, Brankica Ćosić, predstavnica Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Srđan Lisac, predstavnik Poduzetničkog centra Biotechnicon kao ovlaštenog certifikacijskog tijela Ministarstva i Sandra Petričević, voditeljica panela za ocjenjivanje maslinovog ulja Zadružnog sveza Dalmacije, ujedno i dugogodišnja predsjednica Komisije za ocjenjivanje uzoraka zaprimanih tijekom krčkih natjecanja.
Izuzetno mi je drago da smo se danas okupili na 8. Drobnica festu, ističe na početku Vasilić, kao prvoj ocjenjivačkoj izložbi maslinovih ulja u Primorsko-goranskoj županiji. Ta nam činjenica dozvoljava da Krk s pravom smatramo maslinarskim centrom naše regije, pored čega valja izdvojiti i vrhunsku kvalitetu naših maslinovih ulja što potvrđuju ne samo ovdašnje ocjenjivačke izložbe već i one organizirane u drugim hrvatskim i europskim gradovima. Ono što maslinari grada i otoka Krka rade sigurno je značajno odskočilo od dana registracije Drobnice, jer puno je malih poduzetnika, obiteljskih gospodarstava i proizvođača koji su bili usitnjeni i neorganizirani, a koji su poticaj pronašli upravo u djelovanju ovog vrijednog udruženja čija su zalaganja generirala proizvodnjom, podignutom kvalitetom, motivacijom ljudi na otvaranje novih maslinika te prihvaćanjem važnosti svih oblika edukacije. Sve to zajedno sigurno je pridonijelo značajnom iskoraku u kvaliteti krčkih maslinovih ulja te danas s ponosom možemo kazati kako Krk ima jedan važan brendirani proizvod i kako upravo zbog njega mnogi turisti posjećuju naš grad i otok. Kruna čitave priče, odnosno desetogodišnjeg rada Drobnice, zaključuje Vasilić, svakako je certificiranje kojem svjedočimo, a taj certifikat zaštite izvornosti naziva Krčko maslinovo ulje predstavlja nešto čemu smo se zaista dugo nadali, a nakon kojeg nas očekuju neki novi postupci, i to najprije zaštite Krčkog ovčjeg sira, a potom i Krčkih šurlica.
Udruga maslinara Drobnica, podsjeća Ćosić, još je u siječnju 2014. godine Ministarstvu poljoprivrede podnijela Zahtjev za zaštitu naziva Krčko maslinovo ulje oznakom izvornosti. Sukladno zakonskoj proceduri, nakon provedene evaluacije Zahtjeva i Specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji što ih je udruga izvršila, Zahtjev za registracijom usvojen je u ožujku ove godine. Obavijest o tome zatim je objavljena u Narodnim novinama, čime se, kao dio nacionalnog postupka, svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi s legitimnim interesom, a koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, omogućilo da u roku od trideset dana uloži prigovor. Budući da nije zaprimljen niti jedan, Ministarstvo je, 27. travnja ove godine, donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva Krčko maslinovo ulje - zaštićena oznaka izvornosti. Prijelaznom nacionalnom zaštitom tako je označen vremenski period koji traje od datuma podnošenja zahtjeva za registracijom oznake Europskoj komisiji do donošenja konačne odluke o registraciji oznake na europskoj razini. Slijedeći korak koji očekuje krčke maslinare, zaključuje Ćosić, jest pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, a kojeg provodi kontrolno tijelo ovlašteno od strane Ministarstva nakon čega će se Europskoj komisiji podnijeti zahtjev za registracijom zaštićene oznake izvornosti na razini Europske unije.
Iako Drobnici treba čestitati što je uspješno završila postupak registracije, tumači Lisac, krčke maslinare tek sada očekuje jedan velik i ozbiljan posao utvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda, što znači da treba provjeriti je li ono što je ispisano na papiru zaista tako i u naravi. Prema tome, uskoro slijedi izrada Plana kontrole, kojim se osigurava da će svakom maslinaru u zaštiti Krčkog maslinovog ulja biti osiguran jednak tretman. Nakon što se u suradnji s maslinarima definira taj dokument, slijedi provjera maslinika, idealno do rujna ove godine, zatim provjera berbe i prerade, koje bi se se morale odraditi do sredine prosinca, te naposlijetku kontrola skladištenja. Sve to, zaključuje Lisac, vodi prema postupku registracije zaštićene oznake izvornosti naziva Krčko maslinovo ulje na europskoj razini, jer certificirani proizvodi, naposlijetku, nose jasnu poruku, informiraju potrošača i otvaraju specifično tržište.
Nakon što je Sandra Petričević, pojasnila nezavidnu situaciju u kojoj su se našli maslinari duž jadranske obale, pa tako i oni krčki, obzirom na realtivno lošu kvalitetu prošlogodišnjih maslinovih ulja, podijeljena su priznanja sudionicima natjecanja. Tako su pored trinaest zaprimljenih uzoraka, zlatne medalje za ekstra djevičansko maslinovo ulje dodijeljene Josipu Turčiću i Branku Judu, srebro za ekstra djevičansko maslinovo ulje OPG-u Goran Marević, a diplome za djevičansko maslinovo ulje Petru Trpu, Mati Šegulji, Krunu Mareviću, Stanku Justiniću, Nikoli Šegulji, Dinku Milčetiću i Mati Spicijariću. Najboljem ovogodišnjem maslinaru, Josipu Turčiću, uručena je i posebna nagrada Ivan Žgaljić.