Krčki sajam: Obavijest o posebnoj regulaciji prometa

Radi sigurnosti pješaka čiji je broj tijekom trajanja Krčkog sajma, od 08. - 10. kolovoza, u večernjim satima u samome centru grada bitno povećan, posebice oko Velikog parka zbog održavanja koncerata na Krčkoj rivi, Turistička zajednica Grada Krka obavještava o poduzetim mjerama. Dakle, od 08. - 10. kolovoza provodit će se posebna regulacija prometa, odnosno zatvaranje dijela Ul. Šetališta sv. Bernardina, i to na potezu od INA-ine benzinske crpke do Malog parka, u trajanju od 19.00 - 02.00 sata, kada se na Krčkoj rivi odvija glazbeni program.