Krčki osnovnoškolci i srednjoškolci u preventivnom programu Zdrav za 5!

Na području Policijske postaje Krk, sukladno zaključku sa sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Krka, nastavlja se s provođenjem projekta prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svijesti u osmim razredima osnovnih te prvim i drugim razredima srednjih škola.

Riječ je o provođenju druge komponente preventivnog projekta Zdrav za 5!, koja se pod nazivom Čist okoliš i zdrava budućnost nadovezuje na onu prvu Prevencija ovisnosti, temeljeći se pritom na Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja za okoliš. Cilj aktivnosti i događanja planiranih u sklopu ove komponente jest podizanje razine svijesti o važnosti zaštite očuvanja okoliša i prirode te poticanje zdravih stilova života.
Podsjećamo, preventivni program Zdrav za 5! provodi se od 2012. godine na području čitave Hrvatske, sukladno sporazumu o suradnji potpisanom između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svijesti.
Tako će 28. travnja 2014. godine između 11.30 i 14.00 sati na deponiju otpada Treskavac, učenicima osmih razreda osnovnih te prvih i drugih razreda srednjih škola predstavnik Komunalnog društva Eko otok Krk govoriti o važnosti zaštite i očuvanja okoliša, uz prezentaciju dobre krčke prakse.