Krčki dječji vrtići kreću s projektom uspostave vlastitih vrtova

Predstavnici Savjeta za politiku prehrane Grada Krka, Odgajateljskom vijeću Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, u prostorijama krčkog kolektiva, 31. kolovoza 2015. godine, predstavili su inicijativu koja će u netom započetoj pedagoškoj godini, u svih osam vrtića što ih objedinjuje ova odgojno-obrazovna ustanova, biti kanalizirana putem niske (praktičnih) radionica vezanih uz jedinstvenu eko-temu Sijemo sjeme u vrtićima.

Takav pristup koji podrazumijeva upoznavanje sa sadržajima vezanim uz ekologiju i održivi razvoj rezultat je činjenice da krčki vrtić već godinama vitalnim održava status međunarodnog Eko vrtića, što znači da se naši mališani, vođeni svojim odgajateljicama, od najranije dobi osvještavaju o važnosti i vrijednosti očuvanja okoliša i prirode.
Samu inicijativu, pored ravnateljice ustanove Irene Žic Orlić, odgajateljskom auditoriju redom su predstavili članovi Savjeta - Čedomir Miler, Zoran Skala i Darinka Brusić.
On što u ovoj prilici smatram važnim izdvojiti, ističe u uvodu Miler, jest to da je Gradu Krku pošlo za rukom prepoznati nekolicinu važnih problema prisutnih na globalnoj razini, poput onih vezanih uz (pre)hranu, energiju i zaštitu okoliša, a da bi na te izazove što prikladnije odgovorio izradio je razvojnu strategiju s time da održivi razvoj čini njezin temelj, podrazumijevaći pritom inzistiranje na osiguravanju dovoljne količine hrane, pitke vode, energije, krovu nad glavom za sve stanovnike te uređenoj lokalnoj samoupravi. Nakon toga, budući da je kao jedan od primarnih problema prepoznata upravo (pre)hrana, odnosno njezin nedostatak u budućnosti, kao i sama proizvodnja, definirana je strategija razvoja poljoprivrede koja bi na lokalnom nivou trebala ponuditi odgovor na pitanja - na koji način i s čime naprijed, što znači da već sada moramo poduzeti sve kako sutra ne bismo bili gladni, drugim riječima, da sami za sebe iz vlastitih resursa možemo osigurati dovoljnu količinu hrane. Da bi se ta strategija operacionalizirala, formiran je Savjet za politiku prehrane Grada Krka koji već više od godine dana radi prvenstveno na edukaciji Krčana o spomenutim problemima, ali i načinima kako se s njima najbolje nositi, zaključuje Miler.
Inicijativu Sijemo sjeme za našu djecu (koja će biti pretvorena u cjelogodišnji vrtićki projekt), nastavlja Skala, potaknuo je Hrvatski forum za suverenitet prehrane, što su ga inicirale civilne udruge i mali poljoprivredni proizvođači, najviše zato jer počinju shvaćati što se uistinu događa s hranom. Naime, s jedne strane imamo Hrvatsku koja polovicu svoje hrane uvozi, a s druge zbivanja koja na globalnoj razini smanjuju njezinu dostupnost. Kada tome pridružimo i polagano nestajanje malenih poljoprivrednih proizvođača, postaje nam jasno da se problemom (pre)hrane moramo što ozbiljnije pozabaviti. Odgojno-obrazovni sustav, na čijem početku stoje vrtići, djecu bi stoga trebao opremiti znanjima i vještinama za uvijete koji dolaze, iako, priznaje Skala, imamo prilike svjedočiti da tome ipak nije tako. Na te uvijete koji će sigurno obilježiti 21. stoljeće bitno će utjecati kako klimatske promjene, tako i kraj ere fosilnih goriva, čime treba pridružiti i sve manji broj korporacija koje kontroliraju svjetsku proizvodnju hrane, a kojima je u interesu da se zaborave sva znanja o poljoprivredi. Zato je tijekom odgojno-obrazovnog procesa djecu važno osvijestiti kako je najbolje upravo ono što sami mogu proizvesti, a ukoliko tu poruku i prihvate, radi se o najvećem poklonu kojeg im možemo dati. Vratimo li se samom projektu, pojašnjava Skala, čijim je dijelom i uspostava vrtova u dječjim vrtićima, treba kazati kako je njegova zadaća edukacija vrtićara i njihovih roditelja o zdravoj prehrani, uzgoju hrane te održivom životnom stilu, zatim poticanje zajedništva i solidarnosti, odnosno ohrabrivanje građana za pokretanje građanskih inicijativa za dobrobit i održivi razvoj lokalne zajednice, kao i promicanje lokalne samoodrživosti uspostavljanjem samoodrživih sustava i opskrbe hranom pojedinih instituacija i stanovnika lokalne zajednice. Sve to zajedno, zaključuje Skala, trebalo bi podići svijest o važnosti izgradnje prehrambenog suverenetitena na lokalnim i nacionalnoj razini kroz promicanje lokalnog uzgoja i podršku lokalnim proizvođačima hrane.     
U realiziranju uspostave zelenih oaza tijekom čitave pedagoške godine malenim će Krčanima, pored roditelja također uključenih u edukaciju, pomoći i Trgovačko-komunalno društvo Ponikve eko otok Krk, i to nabavom komposta i drvenih sanduka namijenjenih sadnji, a moguće su i edukativne ekskurzije u mjesta koja su već prihvatila inicijativu Hrvatskog foruma za suverenitet prehrane.