Koordinacija otočnih čelnika: Mjere za pomoć poduzetnicima

U skladu s nacionalnim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice epidemije koronavirusa, Koordinacija gradonačelnika i načelnika općina otoka Krka, donijela je mjere za pomoć poduzetnicima koji su pogođeni odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite o obustavi nekih djelatnosti, odnosno zabrani rada.

Poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, odobrava se na vrijeme od tri mjeseca odgoda plaćanja svih računa s dospijećem plaćanja nakon 19. ožujka 2020. godine, i to za:

 

  • zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka,
  • zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte,
  • komunalne naknade,
  • spomeničke rente,
  • javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, kao prihod Komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Također, ovisno o razvoju situacije, jedinice lokalne samouprave otoka Krka pravovremeno će donijeti odluku o produljenju odgoda plaćanja obveza.

Riječ je o prvim mjerama kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja poduzetnika, a sve naredne mjere razmatrat će se i donositi u skladu s razvojem situacije te mjerama i preporukama donesenim na državnoj razini.

Podsjećamo, odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja poreza na dohodak, koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave, jedinice lokalne samuprave otoka Krka već sudjeluju i daju značajan doprinos u olakšavanju prevladavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa.

Isto tako, jedinice lokalne samuprave otoka Krka u kojima su roditelji do sada plaćali roditeljsku naknadu, preuzele su u potpunosti financiranje ekonomske cijene dječjeg vrtića i jaslica, a sve jedinice lokalne samuprave oslobodile su roditelje participacije u troškovima osnovnih škola za djecu u produženom boravku.

Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja jedinice lokalne samuprave otoka Krka, kao i trgovačkih, odnosno komunalnih društava u njihovom vlasništvu.

 

Sve ostale odluke preuzmite: ovdje!