Konstituirano Socijalno vijeće Grada Krka

U krčkoj Maloj vijećnici, 13. studenog 2014. godine, održana je konstituirajuća sjednica Socijalnog vijeća Grada Krka u koje su, sukladno odluci Gradskog vijeća, imenovani: Ljiljana Rošić predstavnica Mjesnog odbora Kornić, Ivica Žužić predstavnik Mjesnog odbora Vrh, Josip Depope predstavnik mjesnih odbora Skrbčić-Pinezić, Milohnić i Poljica, Ljiljana Vasilić predstavnica grada Krka te Vesna Juzbašić predstavnica Centra za socijalnu skrb Krk.

Prvu sjednicu u ponešto izmijenjenom sastavu u odnosu na prethodni deveteročlani saziv otvorio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinko Bajčić, kazavši, nakon upućenih čestitki, kako vjeruje da će ovo tijelo i nadalje uspješno ostvarivati svoju humanu misiju pomoganja najpotrebitijim osobama i obiteljima s našeg područja, dok je ulogu moderatorice u raspravi o temama iniciranim točkama Dnevnog reda preuzela Marinka Margan, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti koje Socijalnom vijeću pomaže u obavljanju svih stručnih i administrativnih poslova.
Nakon što su za mandatno razdoblje od 2014. do 2018. godine verificirani izabrani članovi, predsjednicom krčkog Socijalnog vijeća jednoglasno je izabrana Ljiljana Vasilić, a njezinom zamjenicom Ljiljana Rošić. 
U svom djelovanju članovi ovog tijela: razmatraju zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinih prava te donose zaključke o isplatama i njihovoj visini pritom ocjenjujući ukupne okolnosti za pojedini slučaj u skladu sa gradskim Socijalnim programom, zatim obrađuju pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi te daju prijedloge, mišljenja i prate stanje na svom području, ali obavljaju i sve ostale poslove iz oblasti socijalne skrbi u skladu sa Socijalnim programom.