Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

Temeljem Zakona o lokalnim izborima i Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave o ovlaštenju za sazivanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Krka održati će se, 07. lipnja 2017. godine, u Maloj vijećnci Grada Krka, s početkom u 20.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
  
 
01. Izbor Mandatne komisije.
 
02. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća Grada Krka.
 
03. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
04. Izbor predsjednika i potpredsjenika Gradskog vijeća Grada Krka.
 
Sjednici će nazočiti predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Jasna Turak, kao osoba ovlaštena od strane državnog tajnika Ministarstva uprave za sazivanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.