Klub liječenih ovisnika Gromača uredio vlastite prostorije

Nakon šestomjesečnih radova, u zgradi smještenoj na adresi Dr. Dinka Vitezića 1, otvorene su novouređene prostorije Kluba liječenih ovisnika Gromača što ih je dio članova udruženja uređivao uglavnom vlastitim snagama.

Otvorenju su pored članova i predsjednika Kluba Marijana Markiča te predstavnika institucija s kojima Klub ostvaruje dobru suradnju, nazočili i predstavnici Grada Krk - gradonačelnik Darijo Vasilić, njegov zamjenik Čedomir Miler i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Marinka Margan. Tom prigodom, Marijan Markić isprva je istakao kako krčka Gromača, obzirom na zapažene rezultate i program rada, a sagledavajući prostor čitave Hrvatske, zauzima vodeću poziciju o čemu, naravno, svjedoči dodijeljeno joj priznanje. Klub Gromača, podsjeća Markič, s radom je započeo 2005. godine kao dio Kluba zdravlja otoka Krka, a 2006. registriran je kao samostalna udruga koja se privremeno smjestila u prostorijama Caritasa Krčke biskupije. Opravdanost osnivanja ovog uduženja, pored ostalog, je u broju osoba na otoku Krku koji povremeno ili stalno zloupotrebljavaju alkohol, a kreće se od njih 1.000 do 1.200, registriranih. Pritom valja istaknuti da je ovisnost o alkoholu obiteljski problem stoga je broj osoba koji imaju problema s alkoholom kudikamo veći. Iako se o stvarnom broju ovisnika o alkoholu na razini Hrvatske malo govori, prema provjerenim informacijama radi se o 600.000 osoba, no unatoč tome alkoholizam, u odnosu na ovisnosti o drogama, nije ušao u Nacionalni program Vlade Republike Hrvatske na čemu se neprestano inzistira. 
Članove Kluba čine liječeni ovisnici otoka Krka, a njegova osnovna djelatnost je njihova rehabilitacija i resocijalizacija nakon hospitalizacije u ustanovama za liječenje ovisnosti. Klub ima dva stručna voditelja i u svome radu uspješno surađuje s riječkim KBC-om, zagrebačkim KBC-om Sestara milosrdnica i riječkim Centrom za ovisnost. Klub radi bez prekida, tijekom cijele godine, što također predstavlja izuzetak u odnosnu na slična udruženja, a rad se odvija u grupama od 16 do 18 članova s time da metode rada stručnih voditelja prate najnovija saznanja i metode liječenja.
Također, valja naglasiti kako je hrvatski prosjek izliječenja ovisnika o alkoholu od 5% do 15%, a u Gromači čak od 80% do 85% što ovaj krčki Klub svrstava u sam hrvatski vrh ako se govori o prametrima uspješnosti. Za takve rezultate, nastavlja Markič, tek su dijelom zaslužni stručni voditelji i članovi, a veliki dio zasluga ide na račun Grada Krka i ostalih otočnih jedinica lokalne samouprave, Caritasa Krčke biskupije, ali svih onih subjekata koji na razne načine financiraju projekte i programe Kluba.
Obzirom na novi prostor, Gromači je omogućen optimalni rad i daljnji razvoj kojim se predviđaju: rehabilitacija i resocijalizacija članova, savjetovalište za osobe koji nisu ovisnici, a imaju sudsku mjeru edukacije o štetnom utjecaju sredstava ovisnosti te radionice za mlade koji bi svojim aktivnostima trebali pomoći radu Kluba, a ujedno se i educirati o posljedicama ovisnosti. 
Uređenje prostorija Kluba, zaključuje Markič, koštalo je ukupno 118.421,62 kn, a veliki dio posla odradila je nekolicina njegovih članova kojima ovom prilikom valja i javno zahvaliti.
Riječ je potom preuzeo gradonačelnik Vasilić, dodavši kako Grad nastoji, kad god je to moguće, pružiti prostor udrugama, što nije jednostavno obzirom na njihov broj, tako da se uglavnom teži nekolicinu udruga povezivati u jednom prostoru. Međutim postoje specifične primjeri poput Gromače koji ne mogu prostor dijeliti s drugim udruženjima jer se ipak ljudi ovdje liječe. Naime, Klub Gromača, na najbolji mogući način nadomješta ono što oficijalno zdravstvo ne može pružiti ovisnicima i na taj način kao vaninstitucionalna organizacija ima veliki značaj za društvo, jer poznati su podaci da se liječeni ovisnici bez rada u klubovima često i brzo vraćaju svojim porocima. Ove novouređene prostorije stoga možemo nazvati malim medicinskim centrom za ovisnosti na otoku Krku te vjerujem kako će svi otočani ovu inicijativu pozdraviti kao hvalevrijednu, zaključuje naposlijetku gradonačelnik.