Karnevalski natječaj Foto saveza Primorsko-goranske županije

Foto savez Primorsko-goranske županije, u duhu očuvanja tradicije ovog kraja, raspisao je natječaj na temu karnevala kojem se mogu odazvati domaći i inozemni autori, profesionalci ili amateri, iako će se prihvaćati isključivo fotografije koje dokumentiraju karnevalske običaje naše županije.

Stoga, svi zainteresirani zaljubljenici u fotografsku vještinu svoje radove mogu prijaviti za jednu od dvije kategorije, s time da prva podrazumijeva (skenirane) fotografije karnevalskih običaja snimljene pred najmanje dvadeset godina, a druga ovogodišnje foto uratke, i to na temu karnevalskog portreta i/ili karnevalskog zbivanja.
Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija u iznosu od 50,00 kuna, što vrijedi za obje kategorije, a uplaćuje se na žiro-račun Fotosaveza (HR6524020061100657082), s naznakom Za Karneval 2016. Učenicima i studentima, sudionicima natječaja, ta je obveza dokinuta, a taj se status dokazuje odgovarajućom potvrdom škole ili fakulteta.
Sam natječaj otvoren je do 12. veljače 2016. godine, a sve pristigle radove pregledat će prosudbeno povjerenstvo te one najbolje odabrati za izložbu koja će biti postavljena u riječkoj Galeriji Principij, a otvorena 20. veljače, točno u podne. Uz to će se, vezano uz drugu kategoriju, nagraditi oni autori koji na najinventivniji način budu interpretirali zadane teme: karnevalski portret ili karnevalsko zbivanje.
Svaki autor na natječaj može prijaviti najviše deset fotografija po kategoriji, a dopušteni nastavci datoteka su .jpg i .jpeg, s time da njihova pojedinačna veličina ne smije prelaziti 4 MB. Sve datoteke fotografija moraju biti potpisane rednim brojem, imenom i prezimenom autora te nazivom.
Fotografije se, isključivo u digitalnom obliku, zajedno s odgovarajućom prijavnicom, šalju e-mailom na pgzkarneval@gmail.com. Sve ostale važne informacije mogu se dobiti na Internet stranici Fotosaveza, ili pozivom na 091 533 25 76.
 
Sve izložbom obuhvaćene i nagrađene prošlogodišnje fotografije pogledajte: ovdje!