Poziv: Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu

Objavljeno: 14. rujna 2017. godine
Rok savjetovanja: 14. - 21. rujna 2017. godine
 
Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09), Grad Krk poziva sve zainteresirane građane da dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, i to putem obrasca dostupnog u prilogu.
Ispunjeni obrazac šalje se koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, isključivo mailom na mladena.matejcic@grad-krk.hr. Po isteku roka objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu. 
 
Prilozi:
 
 
 
 
Važne napomene:
 
  • popunjeni obrazac s prilogom dostaviti zaključno do datuma navedenog u Objavi otvorenog savjetovanja, 
  • ako ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca,
  • anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.