Poziv na e-Savjetovanje: Nacrt Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022.

Objavljeno: 03. kolovoza 2018. godine

Rok savjetovanja: 03. - 24. kolovoza 2018. godine

 

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09), Grad Krk poziva sve zainteresirane građane da dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022., i to putem (anonimnog) online obrasca dostupnog: ovdje.

Ispunjeni online obrazac nakon što se zaključi biva proslijeđen direktno izrađivaču dokumenta, tvrtki Sense savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Po isteku roka objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022.

 

Važne napomene:

 

  • online obrazac potrebno je popuniti zaključno do datuma navedenog u Objavi otvorenog savjetovanja,
  • po završetku savjetovanja, sve pristigle povratne informacije bit će javno dostupne na Internet stranici Grada Krka,
  • anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.