Dokumenti doneseni 2024.

Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2024.: Potvrda (Objavljeno: 10. 04. 2024.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2024.: Referentna stranica (Objavljeno: 10. 04. 2024.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2024.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 10. 04. 2024.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2024.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2024. (Objavljeno: 10. 04. 2024.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2023.: Potvrda (Objavljeno: 28. 02. 2024.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 28. 02. 2024.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2023.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 28. 02. 2024.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2024.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje (Objavljeno: 28. 02. 2024.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2023.: Potvrda (Objavljeno: 16. 03. 2024.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 16. 03. 2024.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2023.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 16. 03. 2024.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2023.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 16. 03. 2024.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračun u malom - Vodič za građane za 2024. (Objavljeno: 19. siječnja 2024.)   preuzmi [.pdf]