Dokumenti doneseni 2019.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Referentna stranica (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Referentna stranica (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa u 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga javnog duga (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2018. s obrazloženjem (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Referentna stranica (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS); Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Bilješke (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Referentna stranica (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika; Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Referentna stranica (Objevljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama  (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2018. (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
     
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. do 31. 12. 2018.   preuzmi
     
Proračun u malom - vodič za građane 2019.   preuzmi