Dokumenti doneseni 2019.

Proračun Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2020. - 2022. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
II. Izmjena Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2021. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Obrazloženje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. [dokument u Excelu] (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. - 2022. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. - 2022. [dokument u Excelu] (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 09. listopada 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2019.: Referentna stranica (Objavljeno: 09. listopada 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2019.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 09. listopada 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2019.: Bilješke uz financijske izvještaje (Objavljeno: 09. listopada 2019.)   preuzmi
     
Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godini (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
     
Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
     
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019.: Obrazloženje (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019.: Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021. (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Obrazloženje (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvršenje Plana razvojnih programa (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2019. (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2019. (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem (Objavljeno: 27. rujna 2019.)   preuzmi
     
Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje 2020. - 2022. (Objavljeno: 17. rujna 2019.)   preuzmi
     
Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje 2020. - 2022.: Šifarnik programa i aktivnosti za 2020. (Objavljeno: 17. rujna 2019.)   preuzmi
Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje 2020. - 2022.: Obrasci za izradu prijedloga financijskog plana (Objavljeno: 17. rujna 2019.)   preuzmi
Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje 2020. - 2022.: Naslovnica prijedloga financijskog plana (Objavljeno: 17. rujna 2019.)   preuzmi
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Referentna stranica (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 22. srpnja 2019.)   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Referentna stranica (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2019.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 10. srpnja 2019.)   preuzmi
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa u 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga javnog duga (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2018. s obrazloženjem (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Referentna stranica (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS); Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2019.: Bilješke (Objavljeno: 12. 04. 2019.)   preuzmi
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Referentna stranica (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika; Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje (Objavljeno: 28. 02. 2019.)   preuzmi
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Referentna stranica (Objevljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama  (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2018. (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
     
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. do 31. 12. 2018.   preuzmi
     
Proračun u malom - vodič za građane 2019.   preuzmi