Dokumenti doneseni 2019.

Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Referentna stranica (Objevljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama  (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2018. (Objavljeno: 15. 02. 2019.)   preuzmi
     
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. do 31. 12. 2018.   preuzmi
     
Proračun u malom - vodič za građane 2019.   preuzmi