Popis biračkih mjesta na području Grada Krka

Temeljem članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Krka.

 

 

Na području Grada Krka određuju se sljedeća biračka mjesta:

 

1) biračko mjesto broj 1.

Krk

Galerija Decumanus, Krk, Josipa Jurja Strossmayera bb

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Krk: Bašćanska, Biskupa Antuna  Mahnića, Čede Žica, Dobrinjska, Dr. Dinka Vitezića, Dubašljanska, Frankopanska, Galija, Get, Istarski prolaz, Josipa Jurja Strossmayera, Jurja Križanića, Košljun, Krčkih iseljenika, Lovorik, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Miroslava Krleže, Nadbiskupa Alojzija Stepinca, Nikole Udine Algarottija, Obala hrvatske mornarice, Omišaljska, Petra Žgaljića, Puntarska, Ribarska, Ružmarinska, Stanka Vraza, Šetalište Dražica, Trg Kamplin, Trg krčkih glagoljaša, Trg svetog Kvirina, Vela placa, Veli dvor, Vlade  Tomašića, Vrbnička, Zrinjska

 

2) biračko mjesto broj 2.

Krk

Mala vijećnica Grada Krka, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Krk: Antuna Branka Šimića, Antuna Gustava Matoša, Borik, Ivana Gorana Kovačića, Lakmartinska, Maslinik, Mate Balote, Narodnog preporoda, Put mora, Riječka, Smokvik, Stjepana Radića, Svetog Ivana, Vidikovac, Vinogradska, Vladimira Nazora, Vršanska

 

3) biračko mjesto broj 3.

Krk

Velika vijećnica Grada Krka - I. dio, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Krk: Augusta Cesarca, Bodulska, Braće Juras, Drage Gervaisa, Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića, Ivana Meštrovića, Ivana Zajca, Kralja Tomislava, Otokara Keršovanija, Slavka Nikolića 32 - 100 (parni), Slavka Nikolića 37 - 99 (neparni), Splitska, Šetalište svetog Bernardina, Trg Josipa bana Jelačića, Vatroslava Lisinskog, Zadarska, Zagrebačka

 

4) biračko mjesto broj 4.

Krk

Velika vijećnica Grada Krka - II. dio, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Krk: Bartola Kašića, Braće Linardić, Creska, Crikvenička, Dubrovačka, Feliksa Zazinovića, Ježevac, Josipa Pupačića, Košljunska, Kvarnerska, Lina Bolmarčića, Lošinjska, Lukobran, Mali Kartec, Matka Laginje, Odvojak Lina Bolmarčića, Paška, Plavnička, Rapska, Ruđera Boškovića, Senjska, Slavka Nikolića 0 - 30 (parni), Slavka Nikolića 1 - 35 (neparni), Tina Ujevića, Vjenceslava Novaka, Vukovarska

 

5) biračko mjesto broj 5.

Kornić

Mjesni dom Kornić, Kornić

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Kornić: 17. travnja, Brajutovci, Carakajti, Dolinje Nerzice, Gorinje Nerzice, Kamenica, Klanci, Kornić, Ledine, Lokvić, Mavki, Mekotine, Murajska, Na perić, Na zdenac, Partizanski put, Placa, Pod orih, Put pod muli, Ravnica, Sridnje Nerzice, Staro trsje, Svetog Dunata, Svetog Jakova, Vela gromača, Vrtačice; Lakmartin: Lakmartin; Muraj: Muraj

 

6) biračko mjesto broj 6.

Vrh

Mjesni dom Vrh, Vrh

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Vrh: Bok od Brozića, Busilak, Gušternica, Kod škole, Kosić, Na placu, Salatić, Staro selo, Vrh

 

7) biračko mjesto broj 7.

Pinezići

Mjesni dom Pinezići, Pinezići

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Pinezići: Brajde, Centar, Golubić, Karatančica, Krč, Kućina, Lokvić, Luvere, Majer, Njivine, Pava Žužića, Picik, Pinezići, Potok, Put svete Fuske, Runjak, Stari put, Torkul, Trg Borisa Mršića, Veli Vršak, Vršak, Za dolaci; Skrbčići: Skrbčići

 

8) biračko mjesto broj 8.

Milohnići

Mjesni dom Milohnići, Milohnići

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Brzac: Brzac, Glavotok; Linardići: Linardići; Milohnići: Milohnići

 

9) biračko mjesto broj 9.

Poljica

Škola Poljica, Poljica 14, Poljica

 

– na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

Bajčići: Bajčići; Brusići: Brusići; Nenadići: Nenadići; Poljica: Poljica; Žgaljići: Žgaljići