Objava Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2023. godinu

1. Objavljuje se Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu, klasa: 342-01/22-01/20, ur. broj: 2170-9-02/1-22-6, od 27. prosinca 2022. godine. (Prilog 1.)

2. Objavljuje se Potvrda Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, klasa: 342-01/22-01/171, ur. broj: 2170-07-02/4-23-4, od 03. siječnja 2023. godine, kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2023. godinu, klasa: 342-01/22-01/20, ur. broj: 2170-9-02/1-22-6, od 27. prosinca 2022. godine, nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije, osim mikrolokacije 63. kupalište kod AK Ježevac za prikolice i objekte mobil home iz razloga što djelatnosti smještajnih jedinica nisu predviđene Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja. (Prilog 2.)

3. Sukladno Potvrdi Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije pobliže navedenoj u točki 2., objavljuje se ispravljeni Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2023. godinu u kojem je ispuštena mikrolokacija 63. kupalište kod AK Ježevac za prikolice i montažne objekte, te je ranija točka 64. zavedena pod točkom 63. Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka s ispravkom sukladno dobivenoj Potvrdi plana, objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 2/2023., od 16. siječnja 2023. godine, te stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, odnosno dana 24. siječnja 2023. godine. (Prilog 3.)