Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Odluka o rezultatima izbora

Sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 05. svibnja 2019. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, 06. svibnja 2019. godine, u 11.15 sati, objavljuje Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, koju možete preuzeti u prilogu.