Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Liste kandidata

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, 16. travnja 2019. godine, u 12.54 sata, objavljuje Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku te Odluku o neodržavanju izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Krku.