Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Izvješće o visini troškova

Sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, nakon provedenih izbora, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, 10. lipnja 2019. godine, u 20.00 sati, objavljuje Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina te načinu njihova korištenja.

 

 

Prilozi:

Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina te načinu njihova korištenja [.pdf]