Biračka mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krk, temeljem Čl. 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka donijelo je Rješenja o određivanju biračkih mjesta za izbore članova MO Kornić, MO Vrh, MO Pinezići - Skrbčići, MO Milohnići i MO Poljica.

 
Na biračkom mjestu u Korniću, Mjesni dom Kornić, glasovat će birači s prebivalištem u Korniću, odnosno ulicama 17. travnja, Brajutovci, Carakajti, Dolinje Nerzice, Gornje Nerzice, Kamenica, Klanci, Kornić, Ledine, Lokvić, Mavki, Mekotine, Murajska, Na perić, Na zdenac, Partizanski put, Placa, Pod orih, Put pod muli, Ravnica, Sridnje Nerzice, Staro trsje, Svetog Dunata, Svetog Jakova, Vela gromača, Vrtačice te u naseljima Lakmartin i Muraj.
 
Na biračkom mjestu u Vrhu, Mjesni dom Vrh, glasovat će birači s prebivalištem u Vrhu, odnosno ulicama Bok od Brozića, Busilak, Gušternica, Kod škole, Kosić, Na placu i Salatići.
 
Na biračkom mjestu u Pinezićima, Mjesni dom Pinezići, glasovat će birači s prebivalištem u Pinezićima, odnosno ulicama Brajde, Centar, Golubić, Karatančica, Krč, Kućina, Lokvić, Luvere, Majer, Njivine, Pava Žužića, Picik, Pinezići, Potok, Put Sv. Fuske, Runjak, Stari put, Torkul, Trg Borisa Mršića, Veli vršak, Vršak, Za dolaci te u naselju Skrbčići.
 
Na biračkom mjestu u Milohnićima, bivša škola - dom Milohnići, glasovat će birači s prebivalištem u naseljima Brzac, Glavotok, Linardići i Milohnići.
 
Na biračkom mjestu u Bajčićima, Mjesni dom Bajčići, glasovat će birači s prebivalištem u naseljima Žgaljići, Nenadići, Poljica, Bajčići i Brusići.