Biračka mjesta na području Grada Krka

Temeljem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Izborno povjerenstvo VIII. Izborne jedinice donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje VIII. Izborne jedinice i XII. Izborne jedinice (za birače koji glasaju na području VIII. Izborne jedinice).

 
Kao biračka mjesta na području Grada Krka određuju se:
 
  • Biračko mjesto broj 1.
 
Krk - Galerija Decumanus, J. J. Strossmayera bb, Krk, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u gradu Krku, u ulicama: Obala Hrvatske mornarice, Ribarska, Vela placa, Jurja Križanića, Trg Krčkih glagoljaša, Petra Žgaljića, Veli dvor, Dr. Dinka Vitezića, Get, Matije Gupca, Čede Žica, Trg Sv. Kvirina, Biskupa Antuna Mahnića, J. J. Strossmayera, Nikole Udine Algarottija, Trg Kamplin, Nadbiskupa Alojzija Stepinca, Istarski prolaz, Zrinska, Frankopanska, Galija, Krčkih iseljenika, Puntarska, Šetalište Dražica, Ružmarinska, Vlade Tomašića, Lovorik, Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, Dubašljanska, Vrbnička, Bašćanska, Dobrinjska, Omišaljska, Miroslava Krleže i otočić Košljun.
 
  • Biračko mjesto broj 2.
 
Krk - Mala vijećnica Grada Krka, Trg Bana Josipa Jelačića 2, Krk, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u gradu Krku, u ulicama: Narodnog preporoda, Antuna Gustava Matoša, Ivana Gorana Kovačića, Antuna Branka Šimića, Vladimira Nazora, Lakmartinska, Put mora, Riječka, Vidikovac, Mate Balote, Stjepana Radića, Vršanska, Svetog Ivana, Maslinik, Borik i Vinogradska.
 
  • Biračko mjesto broj 3.
 
Krk - Velika vijećnica Grada Krka - I. dio, Trg Bana Josipa Jelačića 2, Krk, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u gradu Krku, u ulicama: Slavka Nikolića od broja 37 do kraja i od broja 32 do kraja, Zagrebačka, Ivana Meštrovića, Ivana Gundulića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Ivana Mažuranića, Šetalište Sv. Bernardina, Trg Bana Josipa Jelačića, Bodulska, Draga Gervaisa, Otokara Keršovanija, Augusta Cesarca, Zadarska, Splitska, Kralja Tomislava i Braće Juras.
 
  • Biračko mjesto broj 4.
 
Krk - Velika vijećnica Grada Krka - II. dio, Trg Bana Josipa Jelačića 2, Krk, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u gradu Krku, u ulicama: Slavka Nikolića od broja 1 do 35 i od broja 2 do 30, Josipa Pipačića, Dubrovačka, Ruđera Boškovića, Crikvenička, Tina Ujevića, Kvarnerska, Senjska, Košljunska, Creska, Lošinjska, Paška, Lina Bolmarčića, odvojak Lina Bolmarčića, Vjencislava Novaka, Bartola Kašića, Plavnička, Rapska, Matka Laginje, Braće Linardića, Feliksa Zazinovića, Ježevac, Vukovarska, Lukobran i Mali Kartec.
 
  • Biračko mjesto broj 5.
 
Kornić - Mjesni dom Kornić, Kornić, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Korniću, u ulicama: 17. travnja, Brajutovci, Carakajti, Dolinje Nerzice, Gornje Nerzice, Kamenica, Klanci, Kornić, Ledine, Lokvić, Mavki, Mekotine, Murajska, Na perić, Na zdenac, Partizanski put, Placa, Pod orih, Put pod muli, Ravnica, Sridnje Nerzice, Staro trsje, Svetoga Dunata, Svetoga Jakova, Vela gromača, Vrtačice, Lakmartin i Muraj.
 
  • Biračko mjesto broj 6.
 
Vrh - Mjesni dom Vrh, Vrh, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Vrhu, u ulicama: Bok od Brozića, Busilak, Gušternica, Kod škole, Kosić, Na placu, Salatići, Staro selo i Vrh.
 
  • Biračko mjesto broj 7.
 
Pinezići - Mjesni dom Pinezići, Pinezići, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Pinezićima, u ulicama: Brajde, Centar, Golubić, Karatančica, Krč, Kućina, Lokvić, Luvere, Majer, Njivine, Pava Žužića, Picik, Pinezići, Potok, Put Sv. Fuske, Runjak, Stari put, Torkul, Trg Borisa Mršića, Veli vršak, Vršak, Za dolaci te u naselju Skrbčići.
 
  • Biračko mjesto broj 8.
 
Brzac - Mjesni dom Brzac, Brzac, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naseljima: Milohnići, Brzac, Linardići i Glavotok.
 
  • Biračko mjesto broj 9.
 
Bajčići - Mjesni dom Bajčići, Bajčići, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naseljima: Žgaljići, Bajčići, Brusići, Nenadići i Poljica.