Biračka mjesta na području Grada Krka

Temeljem članaka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, Županijsko izborno povjerenstvo Primorsko-goranske županije donosi Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Krka.

 
Na području Grada Krka određuju se sljedeća biračka mjesta:
 
 
  • Biračko mjesto broj 1.
Krk - Galerija Decumanus, J. J. Strossmayera bb, Krk
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Krk: Bašćanska, Biskupa Antuna Mahnića, Čede Žica, Dobrinjska, Dr. Dinka Vitezića, Dubašljanska, Frankopanska, Galija, Get, Istarski prolaz, J. J. Strossmayera, Jurja Križanića, Košljun, Krčkih iseljenika, Lovorik, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Miroslava Krleže, Nadbiskupa Alojzija Stepinca, Nikole Udine Algarottija, Obala Hrvatske mornarice, Omišaljska, Petra Žgaljića,  Puntarska, Ribarska, Ružmarinska, Stanka Vraza, Šetalište Dražica, Trg Kamplin, Trg Krčkih glagoljaša, Trg Sv. Kvirina, Vela placa, Veli dvor, Vlade Tomašića, Vrbnička, Zrinska.
 
  • Biračko mjesto broj 2.
Krk - Mala vijećnica Grada Krka, Trg Bana Josipa Jelačića 2, Krk
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Krk: Antuna Branka Šimića, Antuna Gustava Matoša, Borik, Ivana Gorana Kovačića, Lakmartinska, Maslik, Mate Balote, Narodnog preporoda, Put mora, Riječka, Stjepana Radića, Svetog Ivana, Vidikovac, Vinogradska, Vladimira Nazora, Vršanska.
 
  • Biračko mjesto broj 3.
Krk - Velika vijećnica Grada Krka - I. dio, Trg Bana Josipa Jelačića 2, Krk
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Krk: Augusta Cesarca, Bodulska, Braće Juras, Drage Gervaisa, Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića, Ivana Meštrovića, Ivana Zajca, Kralja Tomislava, Otokara Keršovanija, Slavka Nikolića 37-99 (neparni), Slavka Nikolića 32-100 (parni), Splitska, Šetalište Sv. Bernardina, Trg Bana Josipa Jelačića, Vatroslava Lisinskog, Zadarska, Zagrebačka.
 
  • Biračko mjesto broj 4.
Krk - Velika vijećnica Grada Krka - II. dio, Trg Bana Josipa Jelačića 2, Krk
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Krk: Bartola Kašića, Braće Linardića, Creska, Creska, Dubrovačka Feliksa zazinovića, Ježevac, Josipa Pipačića, Košljunska, Kvarnerska, Lina Bolmarčića, Lošinjska, Mali Kartec, Matka Laginje, odvojak Lina Bolmarčića, Paška, Plavnička, Rapska, Ruđera Boškovića, Senjska, Slavka Nikolića 1-35 (neparni), Slavka Nikolića 0-30 (parni), Tina Ujevića, Vjencislava Novaka, Vukovarska.
 
  • Biračko mjesto broj 5.
Kornić - Mjesni dom Kornić, Kornić
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Kornić: 17. travnja, Brajutovci, Carakajti, Dolinje Nerzice, Gornje Nerzice, Kamenica, Klanci, Kornić, Ledine, Lokvić, Mavki, Mekotine, Murajska, Na perić, Na zdenac, Partizanski put, Placa, Pod orih, Put pod muli, Ravnica, Sridnje Nerzice, Staro trsje, Svetog Dunata, Svetog Jakova, Vela gromača, Vrtačice. Lakmartin: Lakmartin. Muraj: Muraj.
 
  • Biračko mjesto broj 6.
Vrh - Mjesni dom Vrh, Vrh
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Vrh: Bok od Brozića, Busilak, Gušternica, Kod škole, Kosić, Na placu, Salatići, Staro selo, Vrh.
 
  • Biračko mjesto broj 7.
Pinezići - Mjesni dom Pinezići, Pinezići
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Pinezići: Brajde, Centar, Golubić, Karatančica, Krč, Kućina, Lokvić, Luvere, Majer, Njivine, Pava Žužića, Picik, Pinezići, Potok, Put Sv. Fuske, Runjak, Stari put, Torkul, Trg Borisa Mršića, Veli vršak, Vršak, Za dolaci. Skrbčići: Skrbčići.
 
  • Biračko mjesto broj 8.
Brzac - Mjesni dom Brzac, Brzac
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Brzac: Brzac, Glavotok. Linardići: Linardići. Milohnići: Milohnići.
 
  • Biračko mjesto broj 9.
Bajčići - Mjesni dom Bajčići, Bajčići
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
 
Žgaljići: Žgaljići. Bajčići: Bajčići. Brusići: Brusići. Nenadići: Nenadići. Poljica: Poljica.