Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Krka 2021. godine

Temeljem Zakona o lokalnim izborima, Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, 20. srpnja 2021. godine, donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Krka 2021. godine.

Prilozi: