Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Kandidacijske i zbirne liste

Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/14), Gradsko Izborno povjerenstvo Grada Krka utvrdilo je i objavilo pravovaljano predložene kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, i to redom: Mjesnog odbora Krk - Istok, Mjesnog odbora Krk - Zapad, Mjesnog odbora Kornić, Mjesnog odbora Vrh, Mjesnog odbora Poljica, Mjesnog odbora Milohnići i Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići. Iste su za preuzimanje dostupne u nastavku.

 

Kandidacijske i zbirna lista: Mjesni odbor Krk - Istok
Ispravak Rješenja: Mjesni odbor Krk - Istok

Kandidacijske i zbirna lista: Mjesni odbor Krk - Zapad
Ispravak Rješenja: Mjesni odbor Krk - Zapad

Kandidacijska i zbirna lista: Mjesni odbor Kornić

Kandidacijska i zbirna lista: Mjesni odbor Vrh

Kandidacijske i zbirna lista: Mjesni odbor Poljica

Kandidacijske i zbirna lista: Mjesni odbor Milohnići

Kandidacijska i izmijenjena zbirna lista: Mjesni odbor Skrpčići-Pinezići