Projekt Uređenja tržnice na malo u gradu Krku zauzeo visoko mjesto na inicijalnoj rang listi proizašloj iz Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1.

Zbog velike zainteresiranosti korisnika, 30. studenog 2021. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila je inicijalne rang liste za treći Natječaj iz tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Agencija je izmijenila predmetni Natječaj, i to u dijelu koji se odnosi na iznos raspoloživih sredstava povećavši ih za 134 milijuna kn, odnosno s 250 milijuna na 384 milijuna kn. Ukupan iznos raspoloživih sredstava sada je: 150 milijuna kn za sektor društvenih domova, kulturnih centara i sportskih građevina, 100 milijuna kn za sektor vatrogasnih domova, 84 milijuna kn za sektor dječjih vrtića te 50 milijuna kn za sektor tržnica.

Gradsko komunalno poduzeće Vecla d.o.o. uz potporu Grada Krka na Natječaj je prijavio projekt Uređenja tržnice na malo u gradu Krku, a koji je na inicijalnoj rang listi za sektor tržnica sa 63 boda, u kontekstu 34 prijave, zauzeo vrlo visoko peto mjesto.

U slučaju da se projekt obrani tijekom nadolazećih administrativnih kontrola, Vecla bi mogla ostvariti potporu u iznosu od 80 posto ukupno procijenjene vrijednosti projekta, dok za 20 posto vlastitog učešća može zatražiti kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj s godišnjom kamatnom stopom od 1,20 - 1,50 posto. Kažimo još kako je riječ o projektu procijenjenom na 6,9 milijuna kn, što znači da bi vrijednost potpore mogla biti značajnih 5,3 milijuna kn.

Međutim, u obzir treba uzeti činjenicu kako su objavljene rang liste isključivo informativne te ni na koji način ne određuju konačan redoslijed budućih korisnika potpora, s obzirom na to da u kontrolnom postupku može doći do umanjenja ukupnog broja bodova ili odbijanja zahtjeva što uzrokuje pomicanja na rang listi.


Inicijalna rang lista za sektor tržnica [.pdf]
Vizualizacija uređenja nove tržnice na malo u gradu Krku [.pdf]