Uskoro, završetak izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u naselju Kornić

Nakon što su prošle godine u naseljima Kosići i Salatići otvorena dva nova, suvremeno opremljena dječja igrališta, uskoro se, nastavno na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, očekuje dovršetak izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Ul. Mekotine u naselju Kornić, i to na dijelu k.č. 1481/81, k.o. Kornić.

Naime, na toj se lokaciji već otprije nalazilo skromno opremljeno dječje igralište, vidno dotrajalih sprava, što znači da ga je u cijelosti bilo potrebno urediti, nadopuniti novim igralima i povećati mu sigurnost. Izrada Glavnog građevinskog projekta uređenja pritom je povjerena Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke.

 

 

Sukladno Projektu, predviđeno je da se dotrajale sprave zamijene, a oko igrališta postavi ograda s vratima kako bi se onemogućio nesmetan izlazak djece na obližnju prometnicu. Sve slobodne površine prekrit će se riječnim oblutkom i lijevanom gumom, tj. antistres podlogom, a igralište će dobiti i novu komunalnu opremu.

Osim standardnih sprava - ljuljačke i klackalice, Projektom su obuhvaćena i one nešto atraktivnije, poput kombiniranog igrala pogodnog za mališane od tri do 14 godina, koje se sastoji od tobogana, vatrogasne šipke za penjanje i spuštanje, panjalice, stijene za penjanje, kućice s platformom, mostića, edukativnog panoa za razvoj motoričkih sposobnosti, glazbenog kutka, mreže za penjanje i kutka za crtanje, ukupne visine od 3,7 metara. Ostali noviteti odnose se na Mini Sweet spravu namijenjenu najmlađim uzrastima, zatim vrtuljak s oprugama, mrežasti trampolin koji se ugrađuje u parter te ograđuje zaštitnom zonom ili još jedno, manje, ali jednako maštovito kombinirano igralo u formi vozila, pogodno za mališane od tri do 12 godina, koje se sastoji od tobogana, panjalice, stijene za penjanje i kućice s platformom.

S obzirom na sve navedeno, riječ je o investiciji ukupno vrijednoj 55.291,00 eura (bez PDV-a), u što su uključeni građevinski radovi i nabava opreme, s time da je vrijednost pripremnih građevinskih radova 27.875,00 eura (bez PDV-a), a opreme 27.416,00 eura (bez PDV-a).