Predstavljene aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku; u tijeku je faza završnih radova

U sjedištu tvrtke Smart island Krk d.o.o. u gradu Krku, 06. prosinca 2023. godine, tijekom press konferencije, predstavljene su aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku u sklopu kojeg se gradi suvremena svjetlovodna pristupna mreža u NGA bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka, odnosno Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj - EFRR, s prihvatljivim troškovima u iznosu od 10.267.522,82 eura. Udio sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iz EFRR-a iznosi 74,48 posto, dok će preostalu vrijednost ove značajne investicije zajednički (su)financirati sve otočne lokalne samouprave. Sam projekt provodi se unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja - ONP.

Nakon što je u srpnju 2022. godine zaključen Ugovor o projektiranju i građenju širokopojasne mreže sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Kabelnet d.o.o. i Elektron d.o.o., trenutno je u tijeku faza završnih radova, što znači da se kraju primiče provedba cjelokupnog projekta.

Izgrađenom svjetlovodna mrežom tako će biti obuhvaćeno 41,2 posto svih korisnika na otoku Krku (njih ukupno 12.223). Radi se o korisnicima u tzv. bijelim područjima u kojima nije dostupan širokopojasni pristup Internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s. Svjetlovodna mreža bit će položena do lokacija korisnika te će biti implementirano 37 distribucijskih čvorova (DČ) i dva glavna čvora (PoP) u Dobrinju i u prostorijama otočnog komunalnog društva Ponikve. Svjetlovodna mreža omogućit će brzi pristup Internetu za sve korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s), i više.

Svjetlovodnom mrežom upravljat će trgovačko društvo Smart island Krk d.o.o. - SIK koje će s operatorima na tržištu sklopiti ugovore o pristupu svjetlovodnoj mreži, na način da će operatori na tržištu moći pristupiti svakom krajnjem korisniku spojenom na mrežu i ponuditi mu usluge (primjerice pristupa Internetu, TV usluge, telefonske usluge i slično). SIK neće pružati maloprodajne usluge krajnjim korisnicima. Radi se o tzv. veleprodajnom modelu pružanja usluge, u kojem je SIK pružatelj veleprodajnih usluga pristupa svjetlovodnoj mreži i najma svjetlovodnih niti do krajnjih korisnika za sve operatore na tržištu pod jednakim uvjetima. Krajnji korisnici imat će priliku birati operatora s kojim će sklopiti ugovor za željene usluge. Neovisno o odnosu SIK-a i operatora na tržištu, krajnji korisnici će, kao i dosad, sklapati pretplatnički ugovor i plaćati usluge samo odabranom operatoru koji će im pružati maloprodajne usluge. No, za razliku od trenutne situacije, maloprodajne usluge bit će kvalitetnije, a krajnji korisnici imat će veću mogućnost odabira operatora.

Izgrađenom svjetlovodnom mrežom ostvarit će se infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama - ICT kod svih kategorija korisnika. Projektom će se, također, osigurati preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj otoka Krka, odnosno njegovu punu uključenost u sve tokove suvremenog globaliziranog digitalnog svijeta.

Potrebno je, naposljetku, istaknuti kako se ovdje radi o projektu, jednom od samo četiri slična na području Republike Hrvatske, u sklopu kojeg jedinice lokalne samouprave samostalno grade svjetlovodne mreže, bez participacije privatnih operatora. Osim toga, ovaj je projekt jedinstven, ako u obzir uzmemo hrvatske otoke.

Više o Projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku saznajte putem njegove službene internetske stranice: optika.grad-krk.hr.