Predstavljene aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku

U Velikoj gradskoj vijećnici, 01. lipnja 2023. godine, tijekom press konferencije, predstavljene su aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku u sklopu kojeg se gradi suvremena svjetlovodna pristupna mreža u NGA bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka, odnosno Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

O Projektu okupljenima su kazivali krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, konzultant Tomislav Majnarić iz tvrtke HUB CONSULTING d.o.o. te inicijator i voditelj Projekta Čedomir Miler.

– Trenutno se nalazimo na sredini realizacije Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku, kazao je Vasilić, a kako često naglašavamo, radi se o zaista jedinstvenom Projektu, s obzirom da se na nacionalnoj razini provode tek četiri takva projekta, u smislu da ih se financira iz Europskih fondova i javnog sektora, bez participacije privatnih operatora. Također, ovaj je Projekt jedinstven ako govorimo i iz perspektive jadranskih otoka koji čine oko 25 posto ukupnog prometa Republike Hrvatske. Iako imamo 1.244 otoka, od kojih su 53 naseljena, jedino se ovdje događa izgradnja svjetlovodne pristupne mreže u bijelim područjima, a kao što možemo pretpostaviti to će biti iznimno važan element za konkurentnost svakog pojedinog otoka i svake lokalne samouprave u Hrvatskoj te će, siguran sam, otvoriti novu dionicu u razvoju društva i gospodarstva. S obzirom na trenutnu situaciju u mnogim dijelovima Hrvatske, pa čak i u nekim razvijenijim europskim zemljama, naš bi Projekt mogao poslužiti kao dobar model, u smislu uspostave mreže kao javnog servisa koji na jednak način omogućava pristup svim telekomunikacijskim operaterima pod jednakim uvjetima, a potrošače štiti tako da im se pruža najkvalitetnija usluga za najmanju naknadu. Iznimno me veseli činjenica, zaključio je Vasilić, da ćemo do kraja ove godine finalizirati Projekt kojim će se osigurati priključci na svjetlovodnu pristupnu mrežu za više od 40 posto svih korisnika na otoku Krku.

 

 

Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Prihvatljivi troškovi Projekta iznose 10.267.522,82 eura, s time da udio sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi 74,48 posto, dok će preostale troškove zajednički (su)financirati sve jedinice lokalne samouprave uključene u Projekt. Sam Projekt provodi se unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za takva ulaganja.

Nakon što je u srpnju 2022. zaključen Ugovor o projektiranju i građenju širokopojasne mreže sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Kabelnet d.o.o. i Elektron d.o.o., trenutno su u tijeku radovi na izgradnji mreže diljem otoka Krka, s time da je rok završetka izgradnje mreže i cjelokupnog Projekta 31. listopad 2023. godine.

Svjetlovodna mreža koja se gradi u sklopu ovog Projekta obuhvatit će 41,2 posto svih korisnika na otoku Krku (njih ukupno 12.223). Radi se o korisnicima u tzv. bijelim područjima u kojima nije dostupan širokopojasni pristup Internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s. Svjetlovodna mreža bit će položena do lokacija korisnika te će biti implementirano 37 distribucijskih čvorova (DČ) i dva glavna čvora (PoP) u Dobrinju i u prostorijama otočnog komunalnog društva Ponikve. Izgrađena svjetlovodna mreža omogućit će brzi pristup Internetu za sve korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s), i više.

Izgrađenom svjetlovodnom mrežom upravljat će trgovačko društvo Smart island Krk d.o.o. (SIK) koje će s operatorima na tržištu sklopiti ugovore o pristupu svjetlovodnoj mreži, na način da će operatori na tržištu moći pristupiti svakom krajnjem korisniku spojenom na mrežu i ponuditi mu usluge (primjerice pristupa Internetu, TV usluge, telefonske usluge i slično). SIK neće pružati maloprodajne usluge krajnjim korisnicima. Radi se o tzv. veleprodajnom modelu pružanja usluge, u kojem je SIK pružatelj veleprodajnih usluga pristupa svjetlovodnoj mreži i najma svjetlovodnih niti do krajnjih korisnika za sve operatore na tržištu pod jednakim uvjetima. Krajnji korisnici imat će priliku birati operatora s kojim će sklopiti ugovor za željene usluge. Neovisno o odnosu SIK-a i operatora na tržištu, krajnji korisnici će, kao i dosad, sklapati pretplatnički ugovor i plaćati usluge samo odabranom operatoru koji će im pružati maloprodajne usluge. No, za razliku od trenutne situacije, maloprodajne usluge bit će kvalitetnije, a krajnji korisnici imat će veću mogućnost odabira operatora.

 

 

Izgrađenom svjetlovodnom mrežom ostvarit će se infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) kod svih kategorija korisnika. Projektom će se, također, osigurati preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj otoka Krka, odnosno njegovu punu uključenost u sve tokove suvremenog globaliziranog digitalnog svijeta.

Više o Projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku saznajte putem njegove službene internetske stranice: optika.grad-krk.hr.