O projektu uređenja novog dječjeg igrališta uz plažu Portapisana u gradu Krku

Slijedom inicijative Mjesnog odbora Krk - istok, da se osvježi jedno od nafrekventnijih dječjih igrališta u gradu Krku, ono uz plažu Portapisana, Odsjeku za gospodarstvo povjereno je da definira projektni zadatak te pribavi projektnu dokumentaciju i ishoditi uvjete za rekonstrukciju, odnosno izgradnju i opremanje posve novog dječjeg igrališta na istoj lokaciji površine od čak 700 kvadratnih metara.

Riječ je o zaista vrijednom prostoru u smislu položaja i vizure usmjerene prema zidinama obgrljenoj starogradskoj jezgri, uz napomenu kako je na području istočnog dijela grada to jedino dječje igralište ako se na računa Centar aktivnosti Krk koji je ipak namijenjen nešto starijem uzrastu.

Sam projekt, čija je izrada bila povjerena Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, definiran je sukladno prijedlogu Mjesnog odbora, a dorađen je s obzirom na koncept i kvalitetu opreme. Prema tome, budući da su postojeća dječja igrala dotrajala, predviđeno je da se uklone, s time da na njihovo mjesto, u punoj površini igrališta, dolazi nova, šarena antistres podloga različitih debljina (od 0,4 - 0,8 cm) kako bi se zadovoljile sve sigurnosne norme. Igralište će dobiti i novu komunalnu opremu: koševe za otpad, ploče s upozorenjima, klupe i veliku piknik klupu sa stolom, a u jednom će djelu biti prilagođeno i mališanima posebnih potreba.

 

 

Osim standardnih igrala, projektom su obuhvaćena i dva posebno atraktivna noviteta. Prvi je kombinirano igralo Jungle koje se sastoji od dva otvorena i jednog zatvorenog tobogana, vatrogasne šipke za penjanje i spuštanje, panjalice, stijene za penjanje, kućice s platformama, mostića, užadi i ostalih zanimljivih elemenata, ukupne visine od 6,5 metara, što ga čini najmonumentalnijim igralom koje će biti postavljeno na nekom od gradskih dječjih igrališta. Drugi novitet odnosi se na mrežasti trampolin sa četiri polja koji se ugrađuje u sam parter igrališta te ograđuje zaštitnom zonom. Njegove su dimenzije 6 x 4 metra, a visina koja se može postići skakanjem je 1,5 metara.

 

 

Osim navedenih atrakcija, duž igralište bit će postavljena i standardna igrala: ljuljačke, košara za njihanje, balans zona s oprugama, ploča za surfanje te kombinirano igralo za najmlađi uzrast (od jedne - osam godina starosti) koje potičući aktivnosti poput provlačenja i puzanja, pridonosi ne samo razvoju spretnosti, već i intelektualnom razvoju uopće.

S obzirom na sve navedeno, riječ je o investiciji procijenjenoj na 1,3 milijuna kn s uračunatim PDV-om u što su uključeni građevinski radovi i nabava opreme, iz čega proizlazi kako je ovdje riječ o financijski najzahtjevnijem projektu jednog dječjeg igrališta planiranog na području Grada Krka kojeg u cijelosti opravdava po mnogočemu jedinstvena lokacija.

Svemu ovome dodajmo kako je područje istočnog dijela grada postalo poprište pripreme i realizacije čitavog niza projekata, od uređenja parka i šetnice u sklopu Centra aktivnosti Krk, preko ninja warrior parka čija se izgradnja očekuje najesen, pa sve do rada na projektnoj dokumentaciji za novo košarkaško igralište koje bi trebalo biti formirano uz sama Pizanska vrata.