Aktualnosti vezane uz projekt Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 07. ožujka 2022. godine, predstavljena je Odluka o isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Gradu Krku za projekt Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići (na k.č. broj 1858/5, k.o. Poljica), nakon prvog podnesenog Zahtjeva za naknadom sredstava (ZNS), odobrena (prva) isplata u iznosu od 1.297.646,56 kn.

Naime, temeljem Odluke o dodjeli sredstava, Gradu Krku je za Podmjeru 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (provedba tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu) dodijeljena potpora u iznosu 2.505.938,09 kn bespovratnih sredstava, što znači da je najavljeno skorašnje podnošenje novog ZNS-a za preostali dio od 1.208.291,53 kn.

Dodajmo kako je ovdje riječ o projektu, kojim su objedinjeni projektiranje, konzalting, konkretni radovi, opremanje i nadzor, ukupno vrijednom 3.659.550,74 kn, što podrazumijeva 3.274.884,84 kn prvotno planiranih troškova te 384.665,90 kn onih dodatnih (izvantroškovničkih) kojim su obuhvaćena i povećanja cijena ugovornog troškovnika građevinsko-obrtničkih radova, s obzirom na aktualna poskupljenja koja su zahvatila tržište sirovina, od čega se 2.505.938,09 kn (68,3 posto) planira sufinancirati sredstvima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a 382.598,38 kn (10,4 posto) sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok bi u tom slučaju ukupno učešće Grada Krka trebalo iznositi 778.109,52 kn (21,2 posto).

S obzirom na projektom definirane ciljeve, rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići trebala bi doprinijeti atraktivnosti naselja i njegovom razvojnom potencijalu te poticanju društveno-ekonomske održivosti, kao i poboljšanju kvalitete života mještana temeljem razvoja osnovnih usluga na ruralnom području, u konkretnom slučaju ostvarivanjem kulturnih i društvenih interesa stanovnika, zatim riješiti potrebe stanovnika naselja s područja Mjesnog odbora Poljica za sastajanjem i društvenim životom te povećati zaposlenost.

U dogledno vrijeme, rekonstruiranu zgradu očekuje tehnički pregled i postupak ishodovanja uporabne dozvole.