Aktualnosti u projektu Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka: Rasvijetljen jugoistočni potez gradskih bedema

I tijekom 2022. godine, Grad Krk nastavio je s provođenjem projekta Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka, koji podrazumijeva prelazak sa stare na novu tehnologiju, tj. s natrijeve, živine i halogene rasvjete na ekološki prihvatljiviju, upravljivu LED rasvjetu. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, s aktivnostima vezanim uz realizaciju spomenutog projekta krenulo se još 2014. godine.

U prošloj su godini duž krčku starogradsku jezgru tako izmijenjene gotovo sve žarulje na stupnim i zidnim fenjerima, pazeći pritom da izvor svjetla bude čim topliji kako bi razlika u ugođaju, nakon procesa modernizacije, bila što neprimjetnija.

U Hrvatskoj se donedavno, radi ušteda energije, najčešće pribjegavalo korištenju topline iz LED izvora od 4.000 K što znači hladnijeg bijelog svjetla, koje je, u najvećoj mjeri, implementirano tijekom prve dvije faze projekta Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka, a koje su 60-postotnom bespovratnom potporom sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Međutim, u sljedećim projektnim fazama, gdje god je to bilo moguće, ugrađivalo se svjetiljke s temperaturom od 3.000 K, tj. toplije bijele boje, tako da je danas javna rasvjeta u naselju Krk gotovo u cijelosti modernizirana svjetiljkama upravo takvih karakteristika. Radi se o LED rasvjetnim tijelima koja emitiraju čišću i jasniju svjetlost, s kvalitetnijim, tj. realnijim povratom boje kakvo primjerice daje danje, sunčevo svjetlo. Pri modernizaciji javne rasvjete starogradske jezgre pazilo se da boja svjetla bude još toplija, tako da je nakon testiranja triju vrsta žarulja (od 3.000 K, 2.700 K i 2.200 K), izabrana varijanta od 2.200 K, a koja podrazumijeva toplu žutu boju. Kažimo i to kako je do ugradnje novih žarulja boja svjetla u starogradskoj jezgri bila dominantno žuto-narančasta zato što natrijevu rasvjetu karakterizira lošiji povrat boje u odnosu na topliju LED rasvjetu.

Nakon modernizacije javne rasvjete starogradske jezgre, red su dočekala i dekorativna samostojeća rasvjetna tijela koja rasvjetljavaju Obalu hrvatske mornarice i Šetalište sv. Bernardina, a nakon nekolicine testiranih varijanti, i ondje su postojeće zamijenjene novim žaruljama LED tehnologije, i to od 2.200 K, s time da je dojam odrađenog najpotpuniji sa šetnice na lukobranu.

 

 

U ovoj je godini dovršena modernizacija dijela fenjera u starogradskoj jezgri, reflektora koji osvjetljavaju kulturno-povijesne znamenitosti te ostale ambijentalne rasvjete, što znači da su novim svjetlom rasvijetljeni Trg sv. Kvirina, sunčani sat na gradskoj rivi, zvonik Krčke katedrale, kao i zvonici sakralnih objekata na Trgu krčkih glagoljaša. Međutim kruna ove, najrecentnije faze projekta Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka ogleda se u rasvjetljavanju jugoistočnog poteza gradskih bedema, od Frankopanskog kaštela, preko Trga Kamplin, pa sve do Vrata slobode. Sada dio kamenog omotača starogradske jezgre, s obzirom na implementiranu rasvjetu, izgleda posve drugačije, posebice ako se promatra s Vidikovca, Portapisane ili Dražice.

 

 

U idućim fazama slijedi modernizacija još nekolicine fenjera u starogradskoj jezgri, ugradnja dodatne rasvjete na krčkim zvonicima, rasvjetljavanje istočnog poteza gradskih bedema i Frankopanskog kaštela s morske strane, a naposljetku i rasvjetljavanje zapadnog dijela gradskih bedema.

Dodajmo i to kako će ove godine biti realiziran projekt upravljanja rasvjetom posredstvom LoRaWAN protokola tako da će se uskoro s većinom rasvjetnih tijela javne rasvjete na području grada Krka, uključujući i starogradsku jezgru, moći upravljati, odnosno prilagođavati jačinu emitiranog svjetla te tako utjecati ne samo na ambijent grada, već i na uštedu potrošnje električne energije. Naime, s obzirom na sve dosad provedene faze projekta Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka, godišnja potrošnja električne energije u gradu je smanjena za čak 86 posto, drugim riječima, s 1,5 milijuna kn reducirana je na svega 250 tisuća kn.