Programi javnih potreba za 2021.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini (s uključenim rezultatima svih prioritetnih područja) preuzmi