127. Kolegij: Naručena izrada prometne analize postojećeg stanja na području Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići

U Malenoj gradskoj vijećnici, 01. srpnja 2024. godine, održan je 127. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u sklopu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Hrvatskom kulturnom društvu Braće Radića iz Zagreba dodijeljeno je 900,00 eura za pokriće troškova prijevoza članova Folklorne družine Lajbeki i Ženske pjevačke družine Buzinčice na relaciji Zagreb - Kornić - Zagreb radi njihova predstavljanja u programu manifestacije 19. Fešta od presnaci, održane 15. lipnja ove godine. Udruzi auto i moto BoSe 1906&1924 iz Orešja Okićkog pritom je odobreno 995,00 eura za realizaciju projekta Tri kvarnerska motociklistička asa - sjećanje na Marijana Kosića kojim se obilježava 100. obljetnica biciklizma u Hrvatskoj. Prihvaćena je, u nastavku, ponuda Obrta foto-video Brujo iz Krka za otkup 95 primjeraka nedavno publicirane slikovnice Legenda o šurlicama autora Ivice Brusića Bruje i Saše Lončarića, i to po pojedinačnoj cijeni od 10,00 eura, a kojom će se najesen, s početkom nove školske godine, darivati krčki prvašići.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, odobrena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.168,00 eura bez PDV-a, za popravak makadamskog puta na dionici od naselja Milohnići do romaničke kamene crkvice sv. Krševana. Ponudom je uključeno strojno krčenje puta s obje strane u dužini od 1.600 m, izrada nagiba puta za odvodnju oborinskih voda te nabava, prijevoz, ravnanje i valjanje jalovine (120 m3).

U kontekstu rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, odbijena je molba T. V. s Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu kojom je tražio da na plaži pored naselja Krk dana 12. srpnja ove godine (od 05.00 - 19.00 sati) studenti (filmske i televizijske režije) snimaju završni kratkometražni igrani film, budući da se plaža u samoj špici turističke sezone koristi za kupanje. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Teradecor d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 6.600,00 eura, za sanaciju i štićenje od vlage dijela interijera Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk što podrazumijeva: zaštitu prostorija, demontažu i ponovnu montažu radijatora, struganje stare boje i žbuke na zidovima koji su pogođeni prodorom vode i vlage, premazivanje neotrovnim sredstvima za suzbijanje plijesni, gletanje, brušenje i bojanje zidova te popravak dijela gips-kartonskog stropa u zbornici. Na inicijativu Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, odobrena je ponuda tvrtke Pro Via d.o.o. iz Kastva, vrijedna 6.500,00 eura bez PDV-a, za izradu prometne analize postojećeg stanja na području Mjesnog odbora s prijedlozima za unaprjeđenje stanja u prometu. Riječ je o dokumentu koji podrazumijeva: (1) analizu relevantne prostorno-planske i prometno-tehničke dokumentacije vezane za prometnu infrastrukturu, (2) analizu odluka koje se odnose na reguliranje i upravljanje prometom, (3) prikupljanje i analizu podataka o prometu, prometnim kretanjima, režimu prometovanja, načinima parkiranja i potražnji za parkirnim mjestima, (4) analizu stanja prometne infrastrukture, signalizacije i opreme te (4) analizu stanja sigurnosti na temelju dobivenih podataka od strane Policijske uprave primorsko-goranske. Temeljem tih podataka, izradit će se prometni plan i smjernice za poboljšanje sustava koje će sadržavati: režim prometa, mjere za povećanje sigurnosti prometa, mjere za mirujući promet, prijedlog rekonstrukcije postojećih raskrižja i poboljšanja prometne mreže, uspostavu biciklističko-pješačkih putova te ostale mjere za poboljšanje sveukupnog prometnog sustava.

Tijekom rješavanja tema Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka, u iznosu od 1.000,00 eura, za postavljanje stupa na koji će se potom montirati nadzorna kamera, a koja će nadgledati poluukopane kontejnere ugrađene u dijelu Ul. Slavka Nikolića (tj. dvorištu stambene zone Lizeta) u gradu Krku.

Analizirajući predmete Odsjeka za prostorno planirane i zaštitu okoliša, a vezano za projekt izgradnje nerazvrstane ceste OU na predjelu Mali Kankul u gradu Krku, najprije je prihvaćeno Rješenje Hrvatskih voda s utvrđenim iznosom vodnog doprinosa od 1.168,10 eura, a potom i definirana fazna dinamika izgradnje predmetne ceste u narednim proračunskim razdobljima. Tako je odlučeno da se iz projekta izostavi pametna prometna signalizacija i ogradni zidovi te da se posredstvom Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini osigura budžet od 300.000,00 eura za prvu fazu, odnosno probijanje i trasiranje dijela ceste, a za što se još u ovoj godini planira provesti postupak javne nabave.