124. Kolegij: Temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i mentora, uoči Dana SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, odobrene nagrade učenicima i njihovim mentorima

U uredu gradonačelnika, 03. lipnja 2024. godine, održan je 124. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a nastavno na provedeni postupak jednostavne nabave za ustupanje radova na postavljanju rukohvata i protuklizne podloge na rampi za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na kupalištu Plav u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude, kao povoljnija prihvaćena je ona Obrta za podvodne radove Alpha sub iz Rijeke, s pribrojenim PDV-om vrijedna 23.750,00 eura. Nakon odrađenog postupka jednostavne nabave za uslugu pružanja tjelesne zaštite osoba i imovine na području grada Krka, kao najpovoljnija prihvaćena je ponuda tvrtke Storm Security d.o.o. iz Kastva s pribrojenim PDV-om vrijedna 31.395,00 eura. Riječ je angažmanu dvojice ovlaštenih zaštitara koji će, sukladno ustaljenoj praksi, od lipnja do rujna, patrolirati gradom, s ciljem podizanja razine sigurnosti tijekom ljetnih mjeseci, ali i propagiranja Krka kao sigurne destinacije. U nastavku, prihvaćen je prijedlog tvrtke EL-AN Malinska d.o.o. iz Malinske da se, vezano uz radove na rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Krka u ovoj godini, rok trajanja ugovora produži do 02. prosinca. Po pravednom postupku javne nabave za ugradnju vanjske stolarije (prozora i vrata) na zgradi bivše škole u naselju Skrbčići, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Opcija B d.o.o. iz Vukovara s pribrojenim PDV-om vrijedna 37.878,00 eura.

U kontekstu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, najprije je, zbog šteta izazvanih prirodnom nepogodom uzrokovanom nedavnim obilnim padalinama, Pododsjeku dodijeljeno zaduženje da angažira građevinske obrtnike radi sanacije svih poljoprivrednih putova i suhozida na području polja Kimpi i Kaštel te na dionicama koje od naselja Salatići i Kosići vode prema polju Kaštel. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, s pribrojenim PDV-om vrijedna 2.576,00 eura, za nabavu cijevi koja će se ugraditi na stazi što vodi prema crkvici sv. Krševana, kako bi se riješio problem kojeg ondje stvaraju oborinske vode. Nadalje, prihvaćen je i prijedlog Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, da se izradi prometna analiza postojećeg stanja na području Mjesnog odbora s prijedlozima za unaprjeđenje stanja u prometu. Taj bi dokument podrazumijevao: (1) analizu relevantne prostorno-planske i prometno-tehničke dokumentacije vezane za prometnu infrastrukturu, (2) analizu postojećih podloga koje se odnose na reguliranje i upravljanje prometom, (3) prikupljanje i analizu podataka o prometu, prometnim kretanjima i režimu prometovanja, (4) analizu stanja prometne infrastrukture, signalizacije i opreme te (4) analizu stanja sigurnosti na temelju dobivenih podataka od strane Policijske uprave primorsko-goranske. Temeljem tih podataka, izradio bi se prometni plan i smjernice za poboljšanje sustava te definirale mjere provedbe prema prioritetima. S ciljem izrade ove sveobuhvatne analize, najavljeno je provođenje postupka nabave. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine - Trga Kamplin - radi organizacije Triola Kamplin Fest, čiji će se programi odvijati od 25. lipnja do 20. kolovoza ove godine.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, a temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i mentora, zaključeno je da će se povodom nadolazećeg Dana Srednje škole Hrvatske kralj Zvonimir, nagraditi troje učenika generacije s prebivalištem na području Grada Krka, kao i oni učenici i njihovi mentori koji su zavidne rezultate ostvarili na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Među nagrađenim učenicima generacije su gimnazijalci Stjepan Žužić i Matej Ban te hotelijersko-turistička tehničarka Marina Cvelić. Nadalje, zbog zapaženih rezultata na natjecanjima u znanju i sportu koja su ostvarena tijekom ove školske godine nagrađeni će biti: Matej Ban (i mentor Hrvoje Karabaić) za sudjelovanje na državnom natjecanju iz matematike, Marina Cvelić (i mentorica Zvjezdana Morožin Karabaić) za osvojeno drugo mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika, Stjepan Žužić (i mentorica Marijana Tomašić) za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika, Matej Ban (i mentorica Jelena Nujić) za osvojeno treće mjesto na državnom natjecanju iz informatike, Stjepan Žužić (i mentorica Tea Gombaš) za sudjelovanje na državnom natjecanju iz povijesti, Freya Hulak, Petra Žužić i Doris Jurina (i njihove mentorice Daria Papa i Mirjana Komadina) za sudjelovanje na državnoj razini natjecanja Mreža čitanja, Kate Gršković (i mentorica Andreja Dunato) za osvojeno drugo mjesto na županijskom natjecanju iz hrvatskog jezika, Nadia Kosić za osvojeno drugo mjesto na Međunarodnom kulinarskom festivalu Biser mora i osvojeno drugo mjesto na Festivalu i natjecanju Grand Gourmet, potom Lovro Živković, Ronald Berisha, Alin Hadžić, Matija Prendivoj, Filip Prendivoj, Emanuel Mrakovčić i Adrian Polonijo (te njihov mentor Damir Barac) za osvojeno treće mjesto na županijskoj razini natjecanja Futsal te David Crnković, Vid Gamulin, Damjan Komljenović, Karlo Marijan, Emanuel Mrakovčić, Adrian Polonijo, Karlo Dminić, Anteo Muzurović i Dominik Nenadić za osvojeno treće mjesto na županijskoj razini natjecanja u odbojci za mladiće. Za postignute zapažene rezultate na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, učenike i mentore za osvojeno prvo mjesto učenika nagrađivat će se s 200,00 eura, za osvojeno drugo mjesto sa 180,00 eura, a za osvojeno treće mjesto sa 160,00 eura. Za postignute zapažene rezultate na županijskim natjecanjima, za osvojeno prvo mjesto slijedi nagrada od 140,00 eura, za osvojeno drugo mjesto od 120,00 eura, a za osvojeno treće mjesto od 100,00 eura. Za sudjelovanje učenika na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima kada nisu osvojena prva tri mjesta, učenici i mentori nagrađivat će se sa 140,00 eura, dok je za učenike generacije predviđena nagrada od 200,00 eura.

U sklopu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, istaknuto je kako će se svečanost otvorenja novouređenog dječjeg igrališta u naselju Vrh održati sutra, 04. lipnja, s početkom u 11.30 sati. Potom je najavljena i ekološka akcija čišćenja podmorja krčke luke pod nazivom More spaja - Krk 2024., a čije je održavanje planirano za subotu, 08. lipnja ove godine. Akciju organizira Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule, uz potporu Grada Krka, Primorsko-goranske županije i Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Program otvorenja predviđen je u 09.30 sati na dijelu Obale hrvatske mornarice, a za kojim će, između 10.00 i 15.00 sati, uslijediti čišćenje podmorja. U nastavku, analiziran je troškovnik provođenja izobrazno-informatičkih aktivnosti na temu gospodarenja otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Projektne aktivnosti navedene troškovnikom poput kreiranja edukativne predstave za predškolarce i školarce, izrade i tiska edukativne slikovnice za školarce, izrade informativnog letka o reciklažnim dvorištima i razvrstavanju otpada ili provođenja serije edukativnih radionica za različite uzraste, bit će sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s time da je nositelj cjelokupnog projekta, s pribrojenim PDV-om vrijednog 19.661,25 eura, Grad Krk. Uz to, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Milohnići da se krene s planiranjem sanacije dječjeg igrališta u naselju Linardići.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za prostorno planirane i zaštitu okoliša, prihvaćena je analiza odvodnje oborinskih voda na lokaciji budućeg dječjeg vrtića u naselju Vrh. Naposljetku, usvojena je ponuda tvrtke Digitalni prostor d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 5.250,00 eura bez PDV-a, za: (1) dopunu registra nerazvrstanih cesta novim cestama, (2) prikupljanje podataka DKP-a i tematske karte vlasništva, (3) analizu novoizgrađenih kuća, zgrada i poslovnih prostora te (4) geokodiranje i implementacije skeniranih gruntovnih planova na području k.o. Krk-grad u GIS.