119. Kolegij: Nastavljaju se konzervatorsko-restauratorski radovi na antičkom podnom mozaiku s motivom Tritona

U Malenoj vijećnici Grada Krka, 29. travnja 2024. godine, održan je 119. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je poziv Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije da se, između 06. i 20. lipnja ove godine, sudjeluje u tradicionalnoj akciji čišćenja prirodnih (teško pristupačnih) morskih plaža, s time da je organizacija ovog ekološko-edukativnog programa, koja podrazumijeva i koordinaciju svih njegovih sudionika, povjerena krčkoj komunalnoj tvrtki Vecla d.o.o. u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Krka, komunalnim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Lučkom kapetanijom Rijeka - Ispostavom Krk. U nastavku, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Smart Island Krk d.o.o.: prva, u iznosu od 5.513,13 eura s pribrojenim PDV-om, za zamjenu šest postojećih svjetiljki javne rasvjete te nabavu i montažu triju dodatnih stupova sa svjetiljkama na pješačkoj stazi iznad gradskog groblja prema Domu zdravlja Krk, i, druga, u iznosu od 8.675,96 eura s pribrojenim PDV-om, za izgradnju i postavljanje nove javne rasvjete na stepeništu koje povezuje eksterijer Doma zdravlja Krk s pješačkom stazom iznad gradskog groblja. Po provodanom postupku jednostavne nabave za treću fazu uređenja poljskog puta na relaciji Lizer - Kimpi (u dužini od 400 metara i širini od 2,50 - 3 metra), kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha vrijedna 23.687,50 eura s pribrojenim PDV-om. Orijentacijskom klubu Ris iz Delnica dana je suglasnost da na području grada Krka, 26. srpnja ove godine, organizira jednu od utrka 27. otvorenog prvenstva Hrvatske u orijentacijskom trčanju: Croatia Open.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u ovoj godini, Katedri Čakavskog sabora Kornić dodijeljene su dvije potpore: prva u iznosu od 120,00 eura za rad na digitalnom katalogu Čitaonice Frankopan u Korniću, i, druga, u iznosu od 400,00 eura za nabavu školske lektire, stručne literature i časopisa za potrebe Čitaonice Frankopan, kao i uvez oštećenih knjiga i uvezanih časopisa. Uz to, usvojena je ponuda Zajedničkog obrta za popravak i održavanje brodova i usluge D&D iz Vrha, ukupno vrijedna 1.169,98 eura, za servis i popravak motora na tradicijskoj brodici - bragocu Paolina.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Hrvatskog restauratorskog zavoda, ukupno vrijedna 24.529,05 eura, za izvođenje drugog dijela konzervatorsko-restauratorskih radova na antičkom podnom mozaiku s motivom Tritona smještenom u prizemlju zgrade na adresi Ribarska 5 u gradu Krku. Ponudom su tako obuhvaćeni radovi na mozaiku koji uključuju njegovu pripremu za završnu prezentaciju, a podrazumijevaju: čišćenje, desalinizaciju, konsolidaciju i ispune većih lakuna prvim, grubim slojem morta, zatim postavljanje privremene zaštite za vrijeme izvođenja građevinskih, obrtničkih, instalaterskih i ostalih grubih radova, restauratorski nadzor, završnu prezentaciju mozaika te, naposljetku, nadzor nad radovima završne montaže opreme za potrebe muzealizacije mozaika i izradu izvještaja o izvedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima s preporukom za održavanje samog mozaika. Podsjetimo, prošlog je mjeseca prihvaćena Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava na nalazištu antičkog mozaičkog poda koju potpisuju Muze, kreativni tim za interpretaciju baštine te kulturni turizam i menadžment, s time da će u sljedećoj fazi, paralelno s prethodno navedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima, uslijediti izrada Glavne muzeološke koncepcije te Izvedbenog rješenja likovnog postava i vizualnog identiteta stalnog postava. U nastavku, predstavljena je inicijativa Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula pod nazivom More spaja - Krk 2024., a kojoj je zadaća provesti ekološku akciju čišćenja podmorja na području grada Krka. Kao mogući termini provođenja ove akcije izdvojeni su 25. svibanj ili 08. lipanj. Predstavljen je, također, i Idejni projekt (pre)uređenja zelenog trga, tj. Malenog parka u gradu Krku, na k.č. 3217, k.o. Krk-grad. Ovim se projektom, kojeg potpisuje Studio SML iz Krka, predviđa otvaranje glavnih i sporednih prolaza kako bi se pješacima omogućilo što sigurnije kretanje u području oko i kroz obuhvat parka, zadržavanje stabala, sadnja trave s ciljem stvaranja slobodnih zelenih površina za odmor u hladu te smještaj uslužnog objekta na pogodniju jugozapadnu stranu obuhvata kako bi se otvorio pogled prema gradskim bedemima i starom gradu. Zaključeno je kako će se u ovoj fazi, a vezano uz predloženo rješenje, zatražiti mišljenje komunalne tvrtke Vecla d.o.o. i pejzažne arhitektice Dobrile Kraljić.

 

 

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, ukupno vrijedna 2.600,00 eura, za izradu geodetskog situacijskog nacrta zaobalja kupališnog pojasa Črnike u mjerilu 1:200. Naposljetku, usvojena je i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjan Milenković iz krka, vrijedna 500,00 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu geodetske snimke izvedenog stanja građevine s izjavom za potrebe ishođenja uporabne dozvole, a vezano uz projekt izgradnje spoja Ul. Mali Kartce i Creske ulice u gradu Krku, na k.č. 3895/6, k.o. Krk -grad.