117. Kolegij: Uvećan iznos stipendije za studente poslijediplomskih studija; projektu izgradnje sportske dvorane za borilačke sportove dodijeljeno 67.500,00 eura

U uredu gradonačelnika, 15. travnja 2024. godine, održan je 117. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljen je i usvojen prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025., koji će na gradskim internetskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti dostupan već ovog tjedna. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv donosi povećanje ove potpore za izvrsnost, što znači da je visina stipendije, u odnosu na prošlogodišnjih 160,00 eura, sada utvrđena u mjesečnom iznosu od 200,00 eura. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija tako će imati redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su državljani Republike Hrvatske; (2) da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje godinu dana; (3) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija da su ostvarili prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; (4) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50 posto upisanih predmeta. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u ovoj godini, Udruzi za promicanje zdravih stilova života Gaia Nova iz Kastva odobrena je potpora u vrijednosti od 400,00 eura za realizaciju projekta Samo zdravo 2024. koji će se provoditi u suradnji s Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan. Riječ je o projektu usmjerenom na educiranje osmaša o zdravoj prehrani s naglaskom na podizanje razine svijesti o važnosti konzumiranja svježeg voća i povrća nasuprot štetnim utjecajima prerađene hrane na zdravlje. Udruzi Moj otok iz Punta dodijeljeno je 300,00 eura za realizaciju biciklijade s električnim biciklima koja je će se tijekom lipnja odigrati na relaciji Punat - Dobrinj (ili Vrbnik) - Punat. Zadaća ove sportsko-rekreativne manifestacije promocija je cikloturizma i e-mobilnosti, a predviđeno je korištenje električnih bicikala iz javnog Krk Bike sustava. Udruzi Pokret za život iz Krka pritom je odobreno 500,00 eura za realizaciju Festivala života, ljetnog kampa za mlade obogaćenog radionicama, koncertima i predavanjima, a Udruzi invalida rada Rijeka 400,00 eura za provođenje projekta Želim, mogu i hoću - nema mjesta za samoću u sklopu kojeg se osobama s invaliditetom pruža potpora po pitanju socijalizacije. Humanitarnoj udruzi Mir iz Omišlja dodijeljeno je 709,76 eura za organizaciju humanitarne akcije Svjetlo za nju namijenjene liječenju otočanke I. B., a Hrvatskoj udruzi tata Daddyhood Croatia iz Punta 500,00 eura za organizaciju festivala Dadathlon 2024., točnije mini maratona za očeve i djecu koji će se održati u Puntu, 04. i 05. svibnja. Pored toga, prihvaćen je zahtjev Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk za (su)financiranje nabave novih ulaznih vrata na učionicama Matične škole Krk.  

U kontekstu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Milohnići da se tri ove godine planirane investicije koje ipak neće biti realizirane, zamijene novima, i to: (1) održavanje šetnice od uvale Čavlena do naselje Glavotok sa sanacijom ceste do uvale Čavlena i rješavanjem problema oborinske odvodnje, (2) radovi na makadamskom putu od predjela Vančale prema kupalištu s popravkom puta na predjelu Sebikoč (iznad naselja Linardići) te (3) malčiranje dionice puta od naselja Brzac do predjela Rovuš s radovima na putu do uvale Magneli - južna strana. U nastavku, usvojene su dvije ponude Obrt za građevinarstvo i usluge Kamen Kinkela iz Krka: prva, u iznosu od 6.325,00 eura, za popravak dijela oštećenih i dotrajalih fuga između podnih kamenih ploča na gradskoj rivi, od istezališta za brodice prema autobusnom kolodvoru, i, druga, u iznosu od 1.450,00 eura, za popravak i zamjenu oštećenih rubnih kamenih ploča na istom potezu. Najavljeno je i provođenje dvaju postupaka jednostavne nabave za: (1) postavljanje mjerača s prikazom brzine vozila (dva komada) u naselju Pinezići na ZČ 58088 što predstavlja investiciju procijenjenu na 7.980,00 eura bez PDV-a te (2) postavljanje svjetlećeg promjenjivog znaka A22-1 (dva komada) u naselju Vrh na ZČ 58086 što predstavlja investiciju procijenjenu na 7.631,00 euro bez PDV-a.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Klubu studenata elektrotehnike dana je suglasnost za realizaciju projekta KSET u gradu Krku na Sceni Zidine (Trg krčkih glagoljaša) u periodu od 16. do 18. kolovoza ove godine, dok su za DJ program određene dvije alternativne lokacije u odnosu na predložene plaže Plav ili Lukobran: potez od Ski lifta do lučice Dunat u prethodnom dogovoru s tamošnjim ugostiteljima ili boćalište u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku u prethodnom dogovoru s Boćarskim klubom Krk. Nadalje, korištenje javne gradske površine radi izrade i prodaje papirnatih silueta, kao i prethodnih godina, odobreno je N. S. iz Zagreba.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o odabiru projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kojom je Gradu Krku, temeljem prijave na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2024. godini, za projekt Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk - izgradnja sportske dvorane za borilačke sportove odobrena potpora u iznosu od 67.500,00 eura. Uz to, na Javni poziv (upućen jedinicama lokalne samouprave) za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, prijavljen je projekt Uređenje dječjeg igrališta u dvorištu Društvenog centra Krk u gradu Krku, na k.č. 2673/2, k.o. Krk-grad. Predmetna investicija procijenjena je na iznos od 54.131,25 eura s PDV-om, s time da je zatražen maksimalni iznos sufinanciranja po jednom prijavitelju, tj. 25.000,00 eura.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Kolegij je obavješten kako su 12. travnja ove godine, s ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, utvrđeni prijedlozi dviju odluka: (1) Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u okviru Natječaja za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima za projekt Izgradnja ulice na predjelu Mali Kankul u gradu Krku, planske oznake UO ostale ulice te (2) Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Krka za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Naposljetku, analiziran je radni prijedlog Odluke o naknadi za podmirivanje troškova prehrane Gradonačelnika Grada Krka te službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka.