89. Kolegij: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini procijenjeno na iznos od 99.274,00 eura bez PDV-a

U Malenoj gradskoj vijećnici, nakon jednomjesečne stanke, 04. rujna 2023. godine, održan je 89. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Caritasu Biskupije Krk dodijeljena je potpora vrijedna 609,00 eura za provedbu nadolazeće volonterske akcije 72 sata bez kompromisa, zatim Folklornom društvu Poljica 600,00 eura za sudjelovanje mlađe folklorne skupine u programu 58. Vinkovačkih jeseni, a Športsko-ribolovnom društvu Čavlena 660,00 eura za potrebe organizacije proslave blagdana sv. Kuzme i Damjana u naselju Poljica. Tom je proslavom, ove godine, predviđen bogat kulturno-zabavni program, koji će 23. rujna započeti pučkom feštom uz nastup grupe Unique, a nastavit će se 24. rujna Klapskom večeri i 26. rujna zakuskama i nastupom Folklornog društva Poljica nakon jutarnjeg i popodnevnog misnog slavlja. Planirano je da se preostali, veći dio budžeta potrebnog za realizaciju navedenog programa osigura iz Proračuna Turističke zajednice Grada Krka. Osnovnoj školi Frank Krsto Frankopan Krk dana je suglasnost, odnosno prihvaćeni troškovi rada još jednog učitelja koji će biti angažiran u novoformiranoj, šestoj, odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka u Matičnoj školi Krk. Naime, Škola je morala proširiti opseg djelatnosti od prvog do četvrtog razreda zbog povećanog broja učenika i razrednih odjela (146 učenika i 11 razrednih odjela), a prema tome i povećanog broja zainteresiranih školaraca za program produženog boravka. Sredstva za tu namjenu bit će osigurana II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za ovu godinu. Također, temeljem zamolbe Osnovne škole Frank Krsto Frankopan Krk, prihvaćeno je sufinanciranje nastavka realizacije projekta Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima u ponašanju kojeg će u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh provesti Udruga za skrb autističnih osoba iz Rijeke. Potrebna sredstva u iznosu od 3.950,00 eura bit će osigurana II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka. Na zahtjev Osnovne škole Frank Krsto Frankopan Krk, a temeljem inicijative roditelja učenika korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, Područnog odjela Vrh, prihvaćena je ponuda tvrtke Ružić tehnika d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 2.282,50 eura s pribrojenim PDV-om, za radove u prostoru koji u Područnoj školi Vrh koristi Centar, a koji podrazumijevaju: ugradnju harmonika vrata, ugradnju kliznih vrata, postavljanje folija na ostakljenim površinama te ugradnju nosača/rukohvata pred sanitarnim čvorom. Na zahtjev Osnovne škole Frank Krsto Frankopan Krk, usvojena je još jedna ponuda tvrtke Ružić tehnika d.o.o., ovog puta u iznosu od 5.746,25 eura s pribrojenim PDV-om, za pregradnju dijela aule u Područnoj školi Vrh čime bi se osigurao prostor za provođenje programa produženog boravka. Sredstva za obje investicije u Područnoj školi Vrh bit će osigurana II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka. Biskupiji Krk, odnosnu Svetištu Majke Božje Goričke u Baški, temeljem zaključka Koordinacije općinskih načelnika i gradonačelnika, odobreno je 1.645,33 eura kojima će se sufinancirati izgradnja nadstrešnice pred Svetištem. Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Ispostavi Krk, odobreno je 961,90 eura, radi nabave novih polica za organizaciju opreme.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćeni su troškovi prijevoza i smještaja predstavnika Grada Krka, kao jednog od partnera u projektu Climaborough (Horizon 2020), s ciljem njihova sudjelovanja na generalnoj skupštini koja će se između 20. i 22. rujna ove godine odvijati u Cascaisu, Portugal. Climaborough je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) osmišljen s ambicijom premošćivanja jaza između dizajna i implementacije urbanih inovacija, posebice u svjetlu klimatskih promjena i potrebe za njihovim ublažavanjem. Uz nužnu dopunu, prihvaćena je ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske, vrijedna 6.850,00 eura s pribrojenim PDV-om, za demontažu postojećih te nabavu, dopremu i montažu novih reflektora na košarkaškom igralištu smještenom uz srednjoškolski kompleks. Ponudom je predviđena montaža 16 reflektora, i to četiri po stupu. Usvojena je i ponuda Obrta za usluge Infinity Sport iz Krka, u iznosu od 1.200,00 eura, za redovno održavanje pješačko-biciklističke staze Put lokve što se nalazi na području naselja Poljica, a koja je uređena posredstvom EU projekta Lokna. Potom su definirani ključni elementi projektnog zadatka vezanog uz nastavak uređenja i osvjetljenja zapadnog poteza gradskih bedema, od ulaza u Aquarium Terrarium Krk pa sve do prolaza uz stražnju fasadu dvokatne četvrtaste kule (Torrion). S namjerom uređenja dječjeg igrališta u naselju Milohnići (smještenog iza zgrade Društvenog doma), prihvaćene su dvije ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke: prva, u iznosu od 500,00 eura bez PDV-a, za izradu geodetske snimke postojećeg stanja s visinskim kotama, i, druga, u iznosu od 2.500,00 eura bez PDV-a, za izradu glavnog građevinskog projekta uređenja s uključenim opisom i grafičkim prikazom.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji imenovan je Franjo Volarić iz Krka. Na zahtjev Mjesnog odbora Poljica, usvojena je ponuda Obrta za armiračke radove Armirač Krk iz Poljica, vrijedna 750,00 eura, za zamjenu podrožne grede na krovu koji spaja mrtvačnicu i pomoćni objekt - spremište što se nalaze na mjesnom groblju Poljica.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, u iznosu od 3.750,00 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu troškovnika elektromonterskih i građevinskih radova, i to s ciljem raspisivanja javne nabave za rekonstrukciju/izgradnju javne rasvjete na području Grada Krka u 2024. godini. Pored te, usvojene su i tri ponude Ureda ovlaštene inženjerke građevinarstva Nelita Boban iz Rijeka: prva, ukupno vrijedna 2.550,00 eura, za vršenje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom dijela Ul. Potok u naselju Pinezići (kod kbr. 40) s namjerom rješavanja problema oborinske odvodnje, druga, ukupno vrijedna 4.800,00 eura, radi izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju odvojka Ul. Lokvić u naselju Kornić (od kbr. 8/A sjeverozapadno u dužini od 150 m) kojom je pored uređenja prometnice predviđeno i rješavanje problema oborinske odvodnje, i, treća, ukupno vrijedna 3.830,00 eura, radi izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju odvojka Ul. Na zdenac u naselju Kornić (istočno od kbr. 7) s namjerom rješavanja problema oborinske odvodnje. S obzirom da je za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Žgaljići izdana lokacijska dozvola, zaključeno je da se ista, zajedno s idejnim projektom (kojim su sadržani koridori oborinske odvodnje, vodoopskrbe, sanitarne kanalizacije i elektrotehničkih instalacija), dostavi Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. kako bi mogli planirati izradu potrebne projektne dokumentacije vezane za izgradnju vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije. Naposljetku, predstavljen je troškovnik Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2023. godini - asfaltiranje, a kojim je ta investicija procijenjena na iznos od 99.274,00 eura bez PDV-a, od čega na rekonstrukciju nerazvrstanih cesta s prethodnim radovima na izgradnji javne rasvjete otpada 33.000,00 eura bez PDV-a, a na rekonstrukciju preostalih trasa nerazvrstanih cesta 66.274,00 eura bez PDV-a. Za predmetne se radove u dogledno vrijeme očekuje raspisivanje postupaka javne nabave.