86. Kolegij: Za rad Turističke ambulante Krk u vremenu od 15. srpnja do 15. rujna izdvojeno 9.515,40 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 17. srpnja 2023. godine, održan je 86. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je da će se, temeljem izrađene bilance električne energije, za Društveni dom Milohnići, u čijem će prizemlju biti smješten još jedan područni vrtić u sklopu predškolske ustanove Katarina Frankopan, podnijeti zahtjev Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za povećanjem zakupljene snage tog priključnog mjernog mjesta. (Trenutno je zakupljeno 11,04 kW, a bit će potrebna snaga od 32,00 kW, kao i promjena tarifnog režima.) B. C. iz Krka dana je suglasnost da se montažnom stepenicom poravna prilaz terasi ugostiteljskog objekta na plaži Ježevac u gradu Krku. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke 4F Projekt d.o.o. iz Kraljevice, u iznosu od 640,00 eura, za izradu elaborata smirivanja prometa u Ul. Krčkih iseljenika. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, usvojene su dvije ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića: prva, vrijedna 6.148,00 eura, za uređenje poljoprivrednog puta od predjela Buterić do predjela Kambun, u dužini od 1.600 m, na području naselja Linardići, i, druga, vrijedna 2.475,00 eura, za uređenje pješačke i biciklističke staze od predjela Polača do predjela Stari orih, u dužini od 600 m.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjana Milenkovića iz Krka, s ubrojenim PDV-om vrijedna 662,50 eura, za izradu Geodetske situacije stvarnog stanja radi projektiranja na k.č. 3131/1, k.o. Krk-grad (terasa ugostiteljskog objekta Aquarium).

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, krčkoj književnici Dariji Papa odobrena je potpora u iznosu od 569,00 eura za tisak druge knjige koju će, pod nazivom I kad nisam, tu sam, objaviti u vlastitoj nakladi. Riječ je o nešto drugačijem uratku u odnosu na njezin prvijenac Tko si ti da to kažeš mi, koji možemo opisati kao slikovnicu za mlade i odrasle, i koji uz poetske i prozne refleksije, sadrži i dio za interakciju sa čitateljem, s time da je kompletan sadržaj praćen slikarskim impresijama umjetnice Miriam Volarić. U nastavku, Grad Krk iskazao je interes da se od sljedeće godine uključi u humanitarni projekt Dobri ljudi - djeci Hrvatske, a za čiju je koordinaciju i provedbu zadužena Zaklada Vaša pošta. (Riječ je o asocijaciji osnovanoj s općekorisnom i dobrotvornom svrhom pružanja novčanih potpora djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako što im se za vrijeme boravka u domu uplaćuju police životnog osiguranja. Iznos s police isplaćuje im se u obliku rente u trenutku napuštanja doma i početka samostalnog života. Na taj način, u sljedeće dvije-tri godine, dok ne nađu posao, imaju pokrivene troškove osnovne egzistencije.)

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, usvojena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 1.710,00 eura, za nabavu i ugradnju dodatnih 60 m3 jalovine za sanaciju prvog dijela makadamskog puta na dionici od naselja Vrh do ugostiteljskog objekta Agroturizam Dvori Sv. Jurja. Prema tome, ukupna vrijednost sanacije predmetne dionice tako će iznositi 8.293,50 eura, i to za nabavu i ugradnju 291 m3 jalovine.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 600,00 eura bez PDV-a, za izradu geodetskog elaborata evidentiranja zgrada i drugih građevina za prometnicu U-5.3 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Temeljem Rješenja za plaćanje vodnog doprinosa za dogradnju sportske dvorane na z.č. 2012/3, k.o. Krk, vodni doprinos bit će plaćen u iznosu od 596,55 eura. Pored toga, analizirano je ispravljeno Idejno rješenje zgrade dječjeg vrtića u naselju Vrh.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Doma zdravlja Primorsko-goranske županije usvojen je prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk u 2023. godini, i to u razdoblju od 15. srpnja do 15. rujna. Ukupno izdvajanje Grada Krka temeljem navedenog Ugovora iznosi 9.515,40 eura , s time da će se ova obveza zatvarati u tri rate. Djelatnost turističke ambulante organizira se u prizemlju Doma zdravlja - Ispostave Krk. Također, usvojen je i prijedlog Ugovora o sufinanciranju dijela radova i usluga rekonstrukcije operativnog gata u luci Glavotok za 2023. godinu, čiji su potpisnici Grad Krk i Županijska lučka uprava Krka, a temeljem kojeg će Grad Krk u ovoj godini Županijskoj lučkoj upravi isplatiti preostali iznos od 69.639,56 eura za projekt rekonstrukcije gata u luci Glavotok, nakon što je prošle godine već isplaćen iznos od 79.236,64 eura. Temeljem zamolbe grupe obrtnika i poduzetnika sa štandova na lokaciji kod Sunačanog sata u gradu Krku, a sukladno odredbama Zakona o trgovini, donesena je Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka, a kojom se sajamskim danima, u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, proglašavaju 05. i 15. kolovoz 2023. godine. Naposljetku, za jedan od narednih Kolegija, najavljeno je predstavljanje nacrta Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krka.