85. Kolegij: Prihvaćena inicijativa sufinanciranja provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom

U Malenoj gradskoj vijećnici, 10. srpnja 2023. godine, održan je 85. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Športsko-ribolovnom društvu Lovrata za organizaciju 16. kupa Grada Krka - međunarodnog natjecanja u sportskom ribolovu iz usidrene brodice - koji će se 30. srpnja odvijati u akvatoriju Krčkog zaljeva odobreno je 250,00 eura, dok je za sudjelovanje Tomasa Lukarića, kao člana seniorske reprezentacije Hrvatske, na Svjetskom prvenstvu u sportskom ribolovu koje će se početkom studenog ove godine održati u Irskoj, izdvojen budžet od 400,00 eura. Na zahtjev V. D. iz Skrbčića, prihvaćeno je sufinanciranje boravka djeteta u cjelodnevnom programu Dječjeg vrtića Zvjezdica mira u Rijeci za pedagošku 2023./2024. godinu, i to u iznosu koji nije viši od razlike roditeljske uplate i ekonomske cijene u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk.

Tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je kako će se po podnesenom pisanom zahtjevu Mjesnog odbora Milohnići, u ovogodišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture sredstava predviđena za sanaciju makadamskog puta Vančala, prenamijeniti za sanaciju puta Kambun. Nastavno na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, u iznosu od 571,00 euro, za sanaciju makadamskog puta u Ulici 17. travanj u naselju Kornić. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dijela Trga Kamplin u gradu Krku koji nije zauzet gradilištem, i gdje će se, od 08. do 10. kolovoza odvijati povijesni dio programa 499. Krčkog sajma - Lovrečeve. Istom predlagatelju dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, ovog puta dijela Obale Hrvatske mornarice u gradu Krku, koji će 16. srpnja postati poprištem petog izdanja Međunarodnog jadranskog glazbeno-plesnog festivala (Adriatic Dance and Music Festival). Riječ je o atraktivnoj priredbi koja će na jednom mjestu okupiti više od 250 izvođača - plesača, pjevača i svirača iz Mađarske, Estonije, Slovačke, Poljske i Srbije. Nadalje, M. A. iz Krka dana je suglasnost za prezentaciju i prodaju cvjetova suncokreta na ogradnom zidiću lokaliteta Krušija u gradu Krku. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, zaključeno je da će se naručiti izrada prometnog rješenja, s ciljem usporavanja prometa u dijelu naselja Poljica, nedaleko dječjeg igrališta. Naposljetku, odbijen je prijedlog Cirkusa Candy da im se, u namjeri organiziranja cirkuskih predstava, za najam ustupi parkirališna površina ispred Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, budući da predmetna gradska površina predstavlja nužnu infrastrukturu u periodu turističke sezone te, kao takva, nije predviđena za prethodno (za)traženu namjenu.

Tijekom rješavanja tema Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. za sufinanciranjem provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, a za što će se budžet osigurati u gradskom Proračunu za narednu godinu. S ciljem podizanja svijesti građana o važnosti gospodarenja otpadom, ove aktivnosti podrazumijevaju: tribine, radionice i edukacije, izradu edukativnih promidžbenih materijala, plakata, brošura, slikovnica i slično, objave u tiskovinama i/ili elektroničkim medijima, izradu animiranih i/ili igranih edukativnih video-materijala te izradu sadržaja za turiste na stranim jezicima. Uz to, usvojena je i ponuda tvrtke FRISD d.o.o. iz Krka, vrijedna 2.538,00 eura bez PDV-a, za nabavu digitalnog snimača za potrebe gradskog sustava video-nadzora.

U kontekstu rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o provedbi postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju javne površine na području Portapisana (kod ugostiteljskog objekta Neptun) u gradu Krku, što predstavlja ulaganje procijenjeno na 15.265,00 eura bez PDV-a. Također, donesena je i odluka o provedbi postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ulice Potok u naselju Pinezići (rješavanje problema oborinske odvodnje), što predstavlja investiciju procijenjenu na 66.300,00 eura bez PDV-a. Pored toga, najpovoljnijim natjecateljima za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 1452/137, k.o. Vrh, površine od 28 m2, utvrđeni su P. P. i Ž. J. iz Salatića.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, detaljno je predstavljena Analiza zahtjeva vezanih za točkaste izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk prema prethodno podnesenim zahtjevima. Elaborat je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o., u iznosu od 830,00 eura s uključenim PDV-om, za pripremu Nacrta Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk u sklopu kojeg je potrebno ažurirati popis javnopravnih tijela, usuglasiti Nacrt Odluke s Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, ugraditi inicijative što ih je Grad Krk u međuvremenu prihvatio te provesti administrativni dio postupka koji prethodni donošenju Odluke na Gradskom vijeću. U nastavku, prihvaćena je inicijativa C. R. iz Wallisellena (Švicarska) za sufinanciranjem izrade projekte dokumentacije vezane za izgradnju nerazvrstane ceste 594 u naselju Vrh.

U kontekstu razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirana je i prihvaćena zamolba grupe obrtnika i poduzetnika sa štandova na lokaciji kod Sunačanog sata u gradu Krku da se 05. i 15. kolovoz, kao neradni dani, tj. praznik i blagdan, sukladno odredbama Zakona o izmjena i dopunama Zakona o trgovini, proglase sajmenim danima ili danima manifestacija te tako omogući rad, a što će biti uređeno zasebnom odlukom. Naposljetku, predstavljen je Dodatak XII. Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Treskavac, čiji su potpisnici Grad Krk i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a kojim se, uz ostalo, rok konačne realizacije cjelokupnog programa sanacije/proširenja odlagališta komunalnog otpada Treskavac produljuje do 31. prosinca 2024. godine.