82. Kolegij: Osigurane potpore za krčke školarce - sudionike ovogodišnjeg izdanja Kampa mladih informatičara Hrvatske

U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. lipnja 2023. godine, održan je 82. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je inicijativa T. K. i Z. Z. da Grad Krk, temeljem dostavljenih ponuda, podmiri trošak nabave sanitarnog materijala za dva (javna) sanitarna čvora: na plaži Portapisana (uz ugostiteljski objekt Captain Nemo) i plaži Ježevac (uz ugostiteljski objekt Harley Davidson). Temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2023. godini, Komunalnom poduzeću Vecla d.o.o. dana je suglasnost za produljenje građevinskih radova vezanih uz projekt uređenja tržnice na malo u gradu Krku, i to do 07. srpnja, s obzirom na to da se radi o projektu (su)financiranom iz fondova Europske unije. Do 30. lipnja tako se planira izvesti asfaltiranje uz rubnjake, montaža kuće - spremišta, montaža podne rasvjete te ugradnja kompletnog opločenja buduće tržnice, dok se od 03. do 07 srpnja planira fugiranje kamenog opločenja, čišćenje gradilišta i uklanjanje o zaštitnih ograda. Nastavno na prijedlog Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Malinske, u iznosu od 900,00 eura bez PDV-a, za izradu i montažu metalnog nosača za prometne znakove nad cestom u naselju Pinezići, dimenzija 4x4,5 metara. Također, usvojena je i ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 1.744,00 eura, za uređenje/nasipavanje plaže Glavotok. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije Trga krčkih glagoljaša koji će tijekom lipnja, srpnja i kolovoza postati poprištem brojnih kulturnih programa vezanih uz ovogodišnji, treći po redu Triola Fest. Glazbeno-scenski programi odvijat će se između 21.00 i 24.00 sata, prema sljedećem rasporedu: 27. lipnja (Folklorno društvo Poljica, Klapa Nono i Martina Majerle Trio), 06. srpnja (Sandro Bastijančić), 15. srpnja (One Dread), 18. srpnja (Kulturno-umjetničko društvo Vrh i Joso Butorac), 05. kolovoza (Nadzorni odbor), 17. kolovoza (Elvis Stanić French Touch Accordion Trio) i 29. kolovoza (Kulturno društvo Kornić, Klapa Vejanke i Gradska glazbe Krk). Osim javne površine suglasnost podrazumijeva i korištenje tamošnjeg priključka na električnu energiju te korištenje osnovnoškolske sportske dvorane za potrebe garderobe. Na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, odobrena su sredstva za jednog radnika koji će održavati (čistiti i kositi) područje Mjesnog odbora te biti na ispomoći tijekom odrađivanja raznih manifestacija, u periodu od 15. lipnja do 15. rujna ove godine. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za uređenje novih pješačkih staza na području Grada Krka, što podrazumijeva njihovo čišćenje, markiranje i postavljanje nove signalizacije, odnosno smjerokaza i info-tabli. Naposljetku, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići za saniranje makadamskog puta na području naselja Pinezići (dugog oko 500 metara), uz napomenu kako će projekt asfaltiranja dijela predmetnog puta biti uvršten u Program građenja komunalne infrastrukture za narednu godinu, s namjerom da se reduciraju troškovi samog održavanja.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Putničke agencije Aviomar d.o.o. iz Poreča, u iznosu od 1.684,00 eura, za uslugu organizacije avio-prijevoza i četiri noćenja radi boravka predstavnika Grada Krka kao jednog od partnera u projektu Climaborough na samitu koji se između 11. i 15. lipnja ove godine održava u Sofiji, Bugarska. Climaborough je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) osmišljen s ambicijom premošćivanja jaza između dizajna i implementacije urbanih inovacija, posebice u svjetlu klimatskih promjena i potrebe za njihovim ublažavanjem.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će se, na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, za 26 sudionika 32. Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka dodijeliti financijska pomoć u pojedinačnom iznosu od 53,00 eura, a kojom je pokrivena vrijednost participacije. Nadolazeće izdanje ove poznate informatičke smotre, između 28. lipnja i 07. srpnja ove godine, bit će održano upravo u gradu Krku, a pored mladih otočana u njegovu će radu sudjelovati ponajbolji hrvatski informatičari srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Kamp organizira Hrvatski savez informatičara u suradnji s Klubom informatičara otoka Krka i Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan - Matičnom školom Krk, i to pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice tehničke kulture i Grada Krka. Sukladno zamolbi Ordinacije za predškolsku djecu dr. Nikoline Vezmar Adžamić, koja djeluje u sklopu Doma zdravlja na adresi Vinogradska 2b u gradu Krku, usvojena je ponuda Elektroinstalacijskog obrta Elvod iz Malinske, vrijedna 1.381,40 eura, za nabavu i montažu klima uređaja za potrebe Ordinacije.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon što je predstavljena informacija o ishođenoj lokacijskoj dozvoli za izgradnju prilazne ceste Turističke zone Torkul, locirane nedaleko naselja Pinezići, najavljeno je kako će se u Program građenja komunalne infrastrukture za narednu godinu osigurati sredstva za izradu pripadajućeg parcelacijskog elaborata. Naposljetku, verificiran je Glavni građevinski projekt uređenja dječjeg igrališta u zoni Područnog dječjeg vrtića Krk. Radi se o projektu, kojeg potpisuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, a kojim je sada pored samog igrališta (od 79 m2) obuhvaćena i manipulativna površina namijenjena vozilima (od 56 m2) koju, s obzirom na sjedište i depozit, učestalo koriste djelatnici Centra za kulturu Grada Krka.