81. Kolegij: Prihvaćen nacrt I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Nakon jednotjedne stanke, u Malenoj gradskoj vijećnici, 05. lipnja 2023. godine, održan je 81. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, po provedenom postupku nabave, prihvaćena je ponuda tvrtke V.R. - 20 j.d.o.o. iz Matulja, vrijedna 8.270,00 eura s uključenim PDV-om, za farbanje 54 supa javne rasvjete. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, usvojena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 6.583,50 eura bez PDV-a, za sanaciju makadamskog puta na dionici od naselja Vrh do ugostiteljskog objekta Agroturizam Dvori Sv. Jurja. Tvrtki Organizacija d.o.o. iz Zagreba dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dvaju parkirnih mjesta namijenjenih dostavnim vozilima u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku, i to 03. i 04. srpnja ove godine, s namjerom realizacije promotivne kampanje mobilnog operatera - Telemach Hrvatska, uz ukupnu cijenu najma od 400,00 eura.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk dodijeljena je potpora u iznosu od 1.469,43 eura za organizaciju svečanosti kojom je obilježena 200. obljetnica osnovnog školstva u gradu Krku. S obzirom na zahtjev istog predlagatelja, odobreno je i sufinanciranje rashoda koji će proizaći iz sudjelovanja krčke učenice Paule Marić i njezine mentorice Dane Bajčić na Svjetskom finalu Hippo olimpijade, inače natjecanju u poznavanju engleskog jezika koje se krajem rujna ove godine priređuje u Rimu. Kako je na ovu smotru pozvana tek nekolicina učenika iz Republike Hrvatske, ovom će prigodom kandidatkinja iz Krka braniti ne samo boje osnovne škole i Grada Krka, već i Primorsko-goranske županije. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Katedri Čakavskog sabora Kornić dodijeljena je potpora u vrijednosti od 425,00 eura za organizaciju 19. Fešte od presnaci, a čije se održavanje u središtu Kornića planira 17. lipnja ove godine. Nadalje, na inicijativu Centra za rehabilitaciju Rijeka - Radne jedinice Krk, koja djeluje na adresi Stjepana Radića 1 u gradu Krku, usvojen je prijedlog da se, u sklopu pilot projekta, sufinanciraju troškovi prijevoza kombi vozilom za dvoje korisnika s područja Grada Krka koji ondje svakodnevno borave. Ovisno o izvješću koji je Centar u obvezi dostavljati Gradu Krku, mjesečna potpora, temeljem ponude Prijevozničkog obrta Miljenko iz Krka, iznosila bi od 350,00 do 450,00 eura. Sukladno zamolbi Ordinacije za predškolsku djecu dr. Nikoline Vezmar Adžamić, koja djeluje u sklopu Doma zdravlja na adresi Vinogradska 2b u gradu Krku, zaključeno je kako će se, za potrebe Ordinacije, financirati nabava novog klima uređaja. Klubu informatičara otoka krka (KIOK) dodijeljena je potpora u iznosu od 538,00 eura (278,00 eura po prijavi na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti i 260,00 eura izravno dobavljaču) za organizaciju Trke na prstenac koja će se 17. lipnja ove godine održati na Trgu krčkih glagoljaša u gradu Krku. Riječ je o atraktivnoj utrci robota koja će okupiti 70 učenika osnovnih škola u pratnji mentora iz Primorsko-goranske i Istarske županije. Komunalnom poduzeću Vecla d.o.o. dana je prethodna suglasnost na Cjenik usluga korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, temeljem kojeg će naknada za predmetnu uslugu iznositi 0,20 eura s uključenim PDV-om. Podsjetimo, sukladno Općim uvjetima pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama, radno vrijeme javnog tuša s naplatom (koji, pritom, mora imati istaknutu obavijest da se radi o javnom tušu te visinu naknade i način naplate za korištenje javnog tuša) bit će između 01. lipnja i 15. listopada, od ponedjeljka do nedjelje, od 00.00 do 24.00 sata, s time da će se za tuširanje u trajanju od 20 do 30 sekundi naplata vršiti unaprijed, kovanicama putem aparata za naplatu kao sastavnog dijela javnog tuša.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, van snage je stavljena Odluka o zakupu poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, točnije montažnog paviljona smještenog u Malom parku u gradu Krku, budući da je najpovoljniji ponuditelj, tvrtka LUROS j.d.o.o. iz Punta, odustala od potpisivanja pripadajućeg Ugovora, uz napomenu, kako će novi natječaj za predmetni poslovni prostor biti raspisan najesen. Također, van snage je stavljena i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - natjecatelja Marinka Marijanića, za javnu površinu u gradu Krku (na lokaciji broj 17), od 1 m2, koja je namijenjena prodaji nakita i suvenira, jer u ostavljenom roku spomenuti natjecatelj nije potpisao Ugovor. Nadalje, prihvaćen je prijedlog I. Š. iz Krka, za otkupom parcele 3227/3, od 45 m2, koja je ušla u sastav ulica Vatroslava Lisinskog i Ivana Zajca u gradu Krku. S obzirom na zahtjev P. P. iz Vrha, za kupnju parcele u gradskom vlasništvu - 1442/137, k.o. Vrh, od 28 m2, najavljeno je raspisivanje natječaja. Ugostiteljskom obrtu Villi iz Krka, nije osigurana dodatna kvadratura ugostiteljske terase locirane ispod gradskih bedema na ulazu u starogradsku jezgru, jer se na tom potezu terase više ne mogu proširivati.

Tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, Centru za kulturu Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine - Trga krčkih glagoljaša, 23. i 24. lipnja ove godine, za potrebe održavanja dviju večeri putujućeg festivala Melodije Istre i Kvarnera (generalne probe i završnice), kao i suglasnost za korištenje javnih gradskih površina - Trga krčkih glagoljaša i dijela Obale hrvatske mornarice, 21. i 24. lipnja ove godine, za potrebe održavanja dvaju programa u sklopu 67. Ljetnih priredbi i Krk Music Festa, točnije koncerta Ansambla Acoustic Project i sopranistice Darije Auguštan (21. lipnja, na Trgu krčkih glagoljaša) te koncerta Marka Tolje u pratnji ansambla (24. lipnja, na Obali hrvatske mornarice). Na terasi ugostiteljskog objekta Kings Caffe Krk odobreno je izvođenje glazbe uživo, uglavnom nastupa na akustičnoj gitari, i to 01., 14. i 28. lipnja, 06., 13. i 27. srpnja te 03., 17. i 24. kolovoza ove godine, u vremenu od 20.00 do 24.00 sata.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, detaljno je pojašnjen i prihvaćen nacrt I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa s prethodno planiranih 1.404.664,00 eura povećana su na 1.633.295,00 eura, od čega se 1.180.000,00 eura osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 346.446,10 eura iz Proračuna Grada Krka (općih prihoda), 80.745,00 eura iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom (od prodaje imovine) te 26.103,90 eura od pomoći iz europskih fondova. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 333.593,74 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 440.223,85 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 14.019,85 eura te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 847.457,56 eura. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 4.150,00 eura, za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste 179, planske oznake OU-12, prema Urbanističkom planu uređenja UPU 5 - Vrh, u dužini od 140 metara. Usvojena je i ponuda tvrtke K-IN d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 2.600,00 eura, za izradu projektne dokumentacije: Troškovnika građevinsko-obrtničkih radova, vodoinstalacija, elektroinstalacija i strojarskih instalacija za rekonstrukciju/dogradnju postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk s ciljem izgradnje dvorane za borilačke sportove - judo i karate. Prihvaćena je, naposljetku, ponuda tvrtke Kocijan Arhitekt j.d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 6.200,00 eura, za izradu projektne dokumentacije: Idejne urbanističko-arhitektonske programske koncepcije/rješenja uređenja obalnog rekreacijskog pojasa Črnike - Zapad, tj. uređenja plaža na potezu od predjela Črnike do predjela Plav u gradu Krku.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda Društva sportske rekreacije Centar aktivnosti Krk, u iznosu od 5.300,00 eura, za provedbu sportsko-rekreacijskog programa koji će se, od 15. lipnja do 15. rujna ove godine, odvijati na Vježbalištu Dražica. Tim će programom biti obuhvaćene sljedeće aktivnosti: Open Gym, Strenght & Conditioning, Big Hero, Body and Mind, Crossfit, Yoga i Dance. Na kraju, najavljeno je provođenje postupaka nabave za sljedeće usluge: evaluaciju i reviziju Strategije razvoja pametnog Grada Krka za razdoblje od 2018. - 2022. te izradu Plana razvoja pametnog Grada Krka.