80. Kolegij: Za 2023./2024. godinu dodijeljene dvije stipendije polaznicima poslijediplomskih studija

U Malenoj gradskoj vijećnici, 22. svibnja 2023. godine, održan je 80. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Pododsjeka za redarstvo, Obrtu za ugostiteljstvo Aquarium iz Krka dana je suglasnost za izvođenje glazbe uživo na ugostiteljskoj terasi Caffe bara Aquarium u gradu Krku, i to u subotu, 27. svibnja ove godine, u vremenu od 21.00 do 02.00 sata, s time da bi svirka trebala biti tiša u vrijeme trajanja Festivala folklora otoka Krka koji će se tog dana odvijati na gradskoj rivi. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, najprije je usvojena ponuda Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića, u iznosu od 1.980,00 eura, za sanaciju poda u eksterijeru Društvenog doma Kornić te izgradnju nove, funkcionalnije rampe namijenjene osobama s invaliditetom, a potom i ponuda Obrta za usluge Mario interijeri iz Lakmartina, u iznosu od 1.400,00 eura, za uređenje šumskog puta - trim staze na području naselja Kornić, a kojom je obuhvaćena košnja niskog raslinja te rezanje grana koje smetaju normalnom kretanju stazom. Tvrtki Vesperal d.o.o. iz Krka dana je suglasnost za postavljanje dodatne ugostiteljske terase na dijelu Šetališta Dražica, ispred terase Restorana Golden Rose u gradu Krku, uz napomenu kako će se stolovi i stolice postavljati samo predvečer te će se nakon večere uklanjati, kako bi se oslobodio prolaz djelatnicima Vecle u obavljanju njihovih zadaća, a što će se, naposljetku, regulirati ugovorom o zakupu. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Signalgrad d.o.o. iz Rijeke, u vrijednosti od 5.600,00 eura, za nabavu i montažu dvaju radarskih brzinomjera koji će biti postavljeni na području naselja Salatići.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Vrh, prihvaćene su dvije ponude: prva, Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 6.560,00 eura bez PDV-a, za sanaciju poljskog puta od predjela Kolitovice do predjela Pišajke, koja uključuje dobavu, dopremu, istovar, razastiranje i nabijanje jalovine, i, druga, tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.288,75 eura s uključenim PDV-om, za obostrano strojno krčenje ceste od naselja Kosići do predjela Kimpi.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, osiguran je budžet od 349,00 eura za realizaciju projekta Zdravstvena sigurnost stanovništva u zelenoj tranziciji - održivi razvoj urbane sredine i klimatska neutralnost u Primorsko-goranskoj županiji, koji će se provoditi u suradnji s Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan Krk. Nogometnom klubu Krk dodijeljena je potpora od 530,00 eura za organizaciju memorijalnog nogometnog turnira Tonči Skomeršić Fortunato & Nikica Sokolić, a koji se u gradu Krku planira održati 03. lipnja ove godine. Temeljem inicijative Boćarskog kluba Krk, usvojena je ponuda tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 5.562,00 eura s uključenim PDV-om, za nabavu i montažu stolica na tribine boćališta smještenog unutar kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Na prijedlog Udruge Kreativni Krk, nakon što se u gradskom Proračunu osiguraju dostatna sredstva,  krenut će s (pre)uređenjem dodatne prostorije dodijeljene udruženju, kako bi se i ondje mogli provoditi razni edukativni i kulturni programi. Temeljem ponude tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića, riječ je o radovima vrijednim 6.937,50 eura s uključenim PDV-om. Sukladno ponudi tvrtke Brodogradilište Krk d.o.o. iz Krka, za redovno godišnje održavanje tradicijskog plovila, bragoca Paoline, nakon što se u gradskom Proračunu za to osiguraju sredstva, bit će izdvojeno 4.760,00 eura s uključenim PDV-om. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2023./2024., stipendiju u mjesečnom iznosu od 160,00 eura tijekom narednih devet mjeseci primat će: S. M. iz Krka, polaznica druge godine poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te D. S. Z. iz Krka, polaznik druge godine sveučilišnog specijalističkog studija Ekonomije energetskog sektora (MBA) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je i prihvaćen projekt rekonstrukcije javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka, točnije u dijelu Ul. Biskupa Antuna Mahnića - kameno stubište pred ulazom u Krčku katedralu (kojim je obuhvaćen arhitektonski snimak postojećeg stanja te prijedlog zamjenskih elemenata kamenog stubišta s pripadajućim troškovnikom), nakon čega su najavljeni konkretni radovi, procijenjeni na iznos od 6.116,00 eura bez PDV-a.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, sukladno sugestiji komunalnog poduzeća Ponikve eko otok Krk d.o.o., prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, u iznosu od 6.447,50 eura s uključenim PDV-om, za implementaciju sustava dislociranog video nadzora poluukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u naseljima Kornić i Pinezići. Nastavno na projekt energetske obnove društvenih domova u naseljima Vrh i Kornić, usvojene su dvije ponude tvrtke HERO-ing d.o.o. iz Baške, svaka u vrijednosti od 500,00 eura, za obilazak spomenutih građevina i izradu snimki postojećeg stanja s ciljem ishođenja uporabnih dozvola, kao i dvije ponude tvrtke ITC d.o.o. iz Kostrene, svaka u vrijednosti od 4.875,00 eura s uključenim PDV-om, za izradu glavnih projekata punionice električnih vozila u sklopu tih društvenih domova. Temeljem očitovanja nadzornog inženjera, tvrtki Dinocop d.o.o. iz Omišlja dana je suglasnost za produljenje roka izvođenja radova vezanih uz uređenje dječjeg igrališta na predjelu Sv. Lucija u gradu Krku, i to do 15. lipnja ove godine.