79. Kolegij: Najavljeno pokretanje postupka javne nabave za uređenje prizemlja u Društvenom domu Milohnići

U Malenoj gradskoj vijećnici, 15. svibnja 2023. godine, održan je 79. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za savjetovanje u vezi s informacijskim tehnologijama Vertikalna informacijska tehnologija iz Osijeka, u iznosu od 840,00 eura, za godišnje održavanje aplikacije EJP (Elektronički Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta). Pored toga prihvaćene su i četiri ponude tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka: prva, vrijedna 842,50 eura s PDV-om za zamjenu baterije na UPS uređaju, druga, vrijedna 175,20 eura s PDV-om za produženje Reconeyez CASC licence, treća, vrijedna 81,25 eura s PDV-om za nabavu tipkovnice (REZ NB Dell Inspirion) i, četvrta, vrijedna 306,25 eura s PDV-om za nabavu printera (Epson Ink Ecotank).

Tijekom razmatranja tema Imovinsko-pravne službe, donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja radi prodaje k.č. 3822/9, k.o. Krk grad, površine od 916 m2, u naravi neizgrađenog građevinskog zemljišta na predjelu Kartec u gradu Krku, i to s početnom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 350,00 eura/m2. Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 45/23 i na internetskim stranicama Grada Krka, najpovoljnijim natjecateljem u predmetu prodaje k.č. 2816/3, k.o. Kornić, površine od 33 m2, a koja je oglašena radi formiranja okućnice, utvrđen je L. B. iz Kornića, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 91,00 euro/m2. Pored toga, najavljeno je raspisivanje natječaja za zakup k.č. 3159, k.o. Krk grad (z.č. 1365, k.o. Krk), površine od 453 m2, radi korištenja iste u svrhu organizacije parkirnih mjesta. Ta će se parcela u zakup dati na pet godina, s time da će je zakupnik privoditi svrsi o vlastitom trošku. S obzirom na prijedlog A. G. iz Zagreba za kupnju k.č. 1478/86, k.o. Kornić, površine od 251 m2, radi proširenja okućnice, zaključeno je kako će se za predmetnu nekretninu najprije zatražiti procjena tržišne vrijednosti. U nastavku, prihvaćen je prijedlog aneksa ugovora vezanog uz izgradnju hangara Jedriličarskog kluba Plav - prva faza, budući da je temeljem očitovanja nadzornog inženjera utvrđeno kako je ukupna vrijednost izvedenih radova u odnosu na ugovorenu vrijednost veća za 20.431,00 euro. Radove je izvodila tvrtka GP Krk d.d. iz Krka. Naposljetku, najavljeno je pokretanje postupka javne nabave za uređenje prizemlja u Društvenom domu Milohnići, s time da procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi 68.551,00 euro bez PDV-a, a procijenjena vrijednost elektroinstalaterskih radova 30.418,00 eura bez PDV-a.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Kreativni Krk iz Krka, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, osiguran je budžet od 500,00 eura za realizaciju dvodnevne manifestacije pod nazivom Krčke filmske večeri, a čije je održavanje, u Kinu Krk, planirano 22. i 23. rujna ove godine. Filmskim projekcijama ovom će prigodom biti pridružen i glazbeni program.

Tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, usvojena je ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, vrijedna 470,00 eura za sanaciju makadamskog puta koji vodi do Ul. Partizanski put. Također, prihvaćena je i ponuda Obrta za usluge Danijel Marin iz Kornića, u iznosu od 2.628,00 eura, za sanaciju oštećenih dijelova puta duž čitavu Prnibu, u dužini od 11 km. Turističkoj zajednici Grada Krka dana suglasnost za korištenje javnih gradskih površina na kojima će se u vremenu od 19. i 25. lipnja ove godine odvijati programi Krk Music Festa i Food Truck Festival. OPG-u Matko Žderić iz Ploča dana je suglasnost da na privatnoj čestici, od 15. svibnja do 15. rujna ove godine, prodaje voće i povrće, nakon čega je u obvezi ukloniti objekt iz kojeg se prodaja vrši.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, verificirani su prijedlozi  evidentiranja dviju nerazvrstanih cesta, i to za dionicu od Ul. Mate Balote do Ul. Put mora u gradu Krku (od k.č.br. 2184 do k.č.br. 2210/4, k.o. Krk grad) te za dio ceste 108 u naselju Vrh (z.č. 501/1), nakon čega će uslijediti poziv za javni uvid u elaborate izvedenog stanja (evidentiranja). Pored toga, predstavljen je i usvojen Idejni projekt izgradnje nastavka nerazvrstane ceste planske oznake - ostala ulica u gradu Krku na predjelu Mali Kankul s ostalom komunalnom infrastrukturom.

U postupku rasprave o predmetima Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, krčkom komunalnom poduzeću Vecal d.o.o. dana je suglasnost na Opće uvjete pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama o čemu će se uskoro očitovati i gradski vijećnici. Radno vrijeme javnog tuša s naplatom (koji, pritom, mora imati istaknutu obavijest da se radi o javnom tušu te visinu naknade i način naplate za korištenje javnog tuša) bit će između 15. svibnja i 15. listopada, od ponedjeljka do nedjelje, od 00.00 do 24.00 sata, s time da će se naplata vršiti unaprijed, i to kovanicama putem aparata za naplatu kao sastavnog dijela javnog tuša. Nakon što se usvoje Opći uvjeti, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, bit će donesen cjenik za uslugu korištenja javnih tuševa na gradskim plažama.