78. Kolegij: Najavljen nastavak izgradnje zgrade Jedriličarskog kluba Plav - određen stručni nadzor

U Malenoj gradskoj vijećnici, 08. svibnja 2023. godine, održan je 78. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je poziv Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije da se, između 06. i 20. lipnja ove godine, sudjeluje u tradicionalnoj akciji čišćenja prirodnih (teško pristupačnih) morskih plaža, s time da je organizacija ovog ekološko-edukativnog programa, koja podrazumijeva i koordinaciju svih njegovih sudionika, povjerena krčkom komunalnom poduzeću Vecla d.o.o. M. G. iz Rijeke dana je suglasnost za sviranje električnog klavira i pjevanje, i to dvaput tjedno tijekom sezone na dijelu Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku.

U sklopu rasprave o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem zamolbe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, za financiranje nabave automobila za potrebe ustanove, u ovogodišnjem će se gradskom Proračunu, njegovim prvim rebalansom, s obzirom na ponudu tvrtke Auto Krk d.o.o. iz Krka (za Renault Scenic iz 2017. godine), osigurati budžet od 14.050,00 eura. Nastavno na prijave pristigle na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Lovačkom društvu Kamenjarka iz Kornića dodijeljeno je 330,00 eura za uređenje pješačke staze znane kao Prečica u dužini od 1,8 kilometara, Društvu sportske rekreacije Zvrk iz Krka 330,00 eura za organizaciju radionice argentinskog tanga na otvorenom čije se održavanje planira 20. i 21. svibnja ove godine, a Klubu informatičara otoka Krka (KIOK) 382,00 eura za pokriće troškova koji su proizašli iz sudjelovanja dvaju njihovih članova na Državnom natjecanju iz informatike. Šahovskom klubu Krk, također, posredstvom prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, osigurat će se budžet od 660,00 eura za pokriće dijela troškova vezanih uz sudjelovanje dvaju mladih krčkih šahista na Kadetskom prvenstvu Hrvatske u šahu koje se u Trogiru priređuje između 20. i 26. lipnja ove godine. Temeljem ponude tvrtke Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke, za otkup 100 primjeraka novoobjavljene knjige Bilo jednom u gradu Krku, autora Alana Žica-Teklina, izdvojeno je 2.200,00 eura ili 22,00 eura po primjerku. Riječ je o svojevrsnom nastavku knjige Ulice grada Krka - Le strade di Veglia koja gradsku povijest prezentira putem starih, uglavnom crno-bijelih, fotografija i razglednica, dok tekstovni dio opisuje tradicionalan način života, i to na lokalnom dijalektu te talijanskom i izumrlom veljotskom jeziku, s priloženim prijevodima na standardni hrvatski jezik. Temeljem ponude Obrta za proizvodnju i usluge TonChiArt iz Krka, za otkup 100 primjeraka romana Most pomirenja autora Antona Žužića, izdvojeno je 800,00 eura ili 8,00 eura po primjerku. Nakon što je predstavljena inicijativa Udruge umirovljenika Grada Krka, zaključeno je da će se naručiti izrada i montaža rukohvata po sredini stepeništa koje se nalazi u arealu Robne kuće Krk, neposredno pred trgovinom DM, dok će se zamolba za postavljanje rukohvata na pojedinim gradskim plažama proslijediti komunalnom poduzeću Vecla d.o.o., koje upravlja plažnim resursima.

U kontekstu razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, tvrtki Fidel gastro d.o.o. iz Zagreba dana je suglasnost za postavljanje dvaju platnenih reklama radi poboljšanja vidljivosti ugostiteljskog objekta Fidel from the Sea, smještenog u Ul. Stjepana Radića 2c u gradu Krku. Komunalnom poduzeću Ponikve eko otok Krk d.o.o. odobreno je postavljanje InNoPlastic edukativnog kontejnera koji će pratiti ekološku akciju čišćenja krčke luke. Kontejner će na gradskoj rivi biti postavljen između 10. i 18. svibnja ove godine, a služit će kao mobilni informativno-edukacijski prostor, ujedno i kao mjesto okupljanja volontera te promocije akcije Plava vreća. Nadalje, prihvaćena je ponuda Obrta za turističke usluge Jolly Tours iz Opatije, vrijedna 6.500,00 eura, za uslugu najma broda kojim će se prevoziti sudionici ovogodišnjeg natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy, a koje će se ove godine odvijati u periodu predsezone, od 27. svibnja do 04. lipnja. Osim toga, u skladu s dosad izvedenim radovima na rekonstrukciji građevine u gradu Krku i njezinoj prenamijeni u Multimedijalni centar za posjetitelje, analizirano je i prihvaćeno Mišljenje o stanju konstrukcije glavnog projektanta što će rezultirati izmjenom glavnog projekta te izradom novog koncepta konstrukcije, a prema tome i izmjenom građevinske dozvole.

Tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dijela Šetališta sv. Bernardina, gdje će u vremenu od 02. do 16. lipnja ove godine biti postavljena izložba na otvorenom iz ciklusa Prijatelji mora, ovog puta motivirana temom: Otok Krk - doživljaj baštine. Udruzi Rukotvorine Krk dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, dijela Trga sv. Kvirina, gdje će 14. svibnja ove godine biti predstavljena skupna tematska izložba pod nazivom Podmorje. Uz to, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Mario interijeri iz Lakmartina, vrijedna 1.015,00 eura, za sanaciju linijske rešetke u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, najprije su predstavljeni rezultati Javnog poziva za popunjavanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Krka, nakon čega je zaključeno kako će povjerenicima civilne zaštite Grada Krka i njihovim zamjenicima biti imenovani oni kandidati koje su prethodno predložili mjesni odbori ili, u suprotnom, aktualni članovi mjesnih odbora, počevši od vrha kandidacijskih lista koje su pobijedile na izborima. S obzirom na zahtjeve mjesnih odbora Poljica i Skrbčići-Pinezići, s dvjema osobama bit će potpisani ugovori o djelu radi održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta tijekom ljetnih mjeseci, točnije od 01. lipnja do 31. kolovoza, uz mjesečnu neto naknadu od 663,61 euro (5.000,00 kn). Pored toga, prihvaćene su dvije ponude Obrta za usluge Neno-mont iz Pinezića vezane uz opremu Društvenog doma Brzac, prva, u iznosu od 1.515,00 eura, za nabavu i ugradnju dvaju novih klima uređaja, i, druga, u iznosu od 210,00 eura, za popravak jedne klime.  

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je istaknuto kako je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske dalo pozitivnu suglasnost na dokumentaciju vezanu uz projekt Rekonstrukcije/dogradnje postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk sportskom dvoranom za judo i karate, nakon čega slijedi podnošenje zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole. Nadalje, usvojena je ponuda tvrtke Hero-ing d.o.o. iz Baške, vrijedna 1.537,50 eura, za uslugu ishodovanja uporabne dozvole za pomoćnu građevinu na Mjesnom groblju Vrh, s njezinim urisom u katastar i zemljišnu knjigu. Prihvaćena je i ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, u iznosu od 6.350,00 eura bez PDV-a, za izradu idejnog projekta izgradnje spojne ceste između ostale ulice U-5.3 i ostale ulice na k.č. 1243/1, k.o. Krk. Na kraju, usvojena je ponuda tvrtke Karloline - Kling d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 5.300,00 eura bez PDV-a, za uslugu vršenja glavnog i stručnog nadzora nad nastavkom izgradnje zgrade (hangara) Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku, kojim su obuhvaćeni bravarski radovi i uređenje okoliša.