72. Kolegij: Umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka i s navršenih 75 godina života osigurana uskrsnica u vrijednosti od 35,00 eura

U uredu gradonačelnika, 13. ožujka 2023. godine, održan je 72. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo i Natalija Rakić, stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući teme Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćene su tri ponude: prva, tvrtke Srđan j.d.o.o. iz Krka, u ukupnom iznosu od 337,50 eura, za uslugu fotografiranja dvije situacije partera zapadnog poteza bedema grada Krka, i to prije i poslije uređenja, te, druga, tvrtke Dun & Bradstreet d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.858,13 eura, za produženje godišnje pretplate na sadržaje internetskog portala Poslovna Hrvatska (poslovna.hr) čime je Gradu Krku pružena mogućnost uvida u ključne informacije povezane s poslovanjem. Riječ je servisu koji svoju bazu podataka temelji na brojnim javnim izvorima te primjenom posebno razvijenih računalnih tehnologija stvara ažurne, visoko relevantne i korisnicima prilagođene informacije s ciljem da se na relativno jednostavan način omogući provjera pouzdanosti poslovanja postojećih i potencijalnih poslovnih partnera. Kao treća, usvojena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, u ukupnom iznosu od 2.281,25 eura, za nabavu računala i monitora za potrebe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Tijekom obrade predmeta Pododsjeka za redarstvo, analizirana je Studija uređenja prometa i parkiranja na području uvale Sv. Fuska u naselju Pinezići, a koju potpisuje tvrtka 4F Projekt d.o.o. iz Kraljevice. Njezina se zadaća ogleda u unaprjeđenju stanja u prometu s posebnim naglaskom na uvođenje dodatnih parkirnih površina, tj. značajnije širenje parkirnih kapaciteta koji bi prilaznu prometnicu trebali osloboditi od nepropisnog parkiranja. Naposljetku je zaključeno kako će se, s ciljem pripreme javne nabave, za dio Studijom predviđenih parkirnih mjesta, najprije izraditi pripadajući troškovnik. Također, s namjerom da se osigura veća sigurnost i smirivanje prometa, odnosno bolje regulira promet na ulazu u naselje Pinezići, krenut će se s projektiranjem mini kružnog raskrižja. Nastavno na prijedlog M. D. iz Krka da se, zbog problema koje stvaraju oborinske vode, uredi prilaz s Ul. Ivana Gundulića na nekretnine u vlasništvu predlagateljice, označene kao k.č. 3324/10 i k.č. 3320/3, obje k.o. Krk-grad, zaključeno je kako će se sugerirani radovi nastojati uvrstiti u Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Na znanje je primljena i inicijativa stanara iz dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku kojom se apelira da se zadrže dva nedavno postavljena usporivača prometa (budući da je prethodno najavljeno njihovo uklanjanje i postavljanje nadzorne kamere), kako se iznova ne bi aktualizirao problem brze vožnje. Prema tome, najavljena je nova prometna analiza i donošenje adekvatne odluke. Uz to, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Poljica da se dva manja reflektora postave uz prošle godine obnovljeno raspelo u naselju Nenadići te, kao takva, priključe na sustav javne rasvjete. Zaduženje vezano uz prikupljanje ponuda povjereno je Odsjeku za gospodarstvo.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Kreativni Krk iz Krka dane su suglasnosti za: korištenje Velike vijećnice Grada Krka (Kina Krka) radi realizacije manifestacije Krčke filmske večeri koja se planira održati 22. i 23. rujna ove godine, između 19.00 i 01.00 sat, zatim korištenje parkirališta iza Velike vijećnice za realizaciju glazbenog dijela manifestacije te zatvaranje prilaza prema upravnoj zgradi Grada Krka (gdje je smještena Velika vijećnica) radi organizacije prodaje ulaznica, budući da će se program u isto vrijeme odvijati u njezinom interijeru i eksterijeru. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk dodijeljena je potpora vrijedna 300,00 eura za sudjelovanje osnovnoškolskog zbora i Zbora mladih Triamol na županijskoj smotri Glazbene dječje čarolije koja će se u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci održati 30. ožujka ove godine. Tom će se potporom podmiriti trošak prijevoza zboraša. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Društvu sportske rekreacije Zvrk iz Krka dodijeljeno je 300,00 eura za provođenje projekta Roditelji i djeca zajedno vježbaju, a Gimnastičkom klubu Omišalj - Njivice iz Omišlja 460,00 eura za organizaciju sportske manifestacije 2. Trampolin kup koja se 20. svibnja ove godine priređuje u Omišlju. Pored toga, odlučeno je kako će se svim umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka i s navršenih 75 godina života, povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa, osigurati uskrsnica u vrijednosti od 35,00 eura, s time da će se zahtjevi zaprimati od 15. ožujka, zaključno do 05. travnja ove godine. Udruge umirovljenika grada Krka i Poljica - Šotovento, dostavit će podatke o svojim članovima koji ispunjavaju uvjete za dodjelu uskrsnice, dok će ostali umirovljenici uskrsnicu moći zatražili dostavom svojih podataka u pisarnicu Grada Krka, zatim poštanskim putem ili putem elektroničke pošte. Pripadajuća obavijest s kompletnim protokolom uskoro će biti dostupna na gradskom portalu.

Razmatrajući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi Kreativni Krk iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, preciznije plaže Plav u gradu Krku, radi realizacije koncertnog dijela festivala Prvomajski inkubator, i to 29. travnja ove godine, u trajanju od 20.00 do 03.00 sata, uz napomenu kako je korištenu površinu po završetku koncertnog programa potrebno vratiti u prvobitno stanje. Naposljetku, analiziran je i prihvaćen troškovnik radova vezanih uz uređenje (popločavanje) dvaju zelenih površina na plaži Portapisana u gradu Krku, s time da je kao opcija prihvaćena varijanta koja ne uključuje betoniranje podloge.