71. Kolegij: Prihvaćen Sporazum o suradnji u provođenju programa Eko-škole u Hrvatskoj za 2023. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 06. ožujka 2023. godine, održan je 71. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Pododsjeka za redarstvo, Obrtu za ugostiteljstvo i trgovinu Cabrio dana je suglasnost za postavljanje pokretne ugostiteljske radnje ili vozila za pripremu i prodaju hrane na k.č. 1217/1, k.o. Krk, tj. privatnoj parceli uz vanjsku terasu ugostiteljskog objekta Cabrio smještenog u poslovnoj zoni grada Krka. Hrvatskoj elektroprivredi d.d. uskraćena je suglasnost za izvođenje prekopa novoasfaltirane javne površine radi priključenja građevine izgrađene na k.č. 1525/3, k.o. Kornić, na HEP-ovu distribucijsku mrežu, uz napomenu da predlože alternativnu trasu. Pored toga, prihvaćen je troškovnik građevinskih radova vezanih uz adaptaciju stare škole u naselju Skrbčići, s ciljem uređenja Etno kuće. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 167.356,00 eura s pribrojenim PDV-om, a koja podrazumijeva pripremne, zidarske, hidroinstalaterske, keramičarske, vodoinstalaterske, stolarske, soboslikarske i ličilačke radove. Naposljetku je zaključeno kako će se iz troškovnika najprije izdvojiti uređenje pročelja i izrada/montaža nove stolarije, što će činiti prvu fazu ove adaptacije, a čija se realizacija planira još ove godine.

Obrađujući teme Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobren je budžet od 278,63 eura za nabavu majica koje će krasiti logotip Istraživačke grupe koja trenutno, pod vodstvom učiteljice Karmele Vajdoher Žilić, okuplja čak 88 školaraca. Te će se majice izraditi povodom izložbe koju će mladi istraživači u krčkoj Galeriji Decumanus imati postavljenu između 24. ožujka i 13. travnja ove godine. Također, na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, financijski će se pomoći sudjelovanje učenice D. S. u poznatoj Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, koja se ove godine, u organizaciji novigradske Osnovne škole Rivarela, priređuje između 19. i 25. ožujka. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Udruzi Žene za otok odobrena je potpora vrijedna 500,00 eura za program obilježavanja Međunarodnog dana žena u Caffe baru Capri. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu. Budući da obje odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad će na ime Udruge Lijepa naša iz Zagreba, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 1.061,78 eura. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja. Prema tome, ustanove koje brigu o okolišu promiču kao trajnu vrijednost i način življenja dobivaju povelju o statusu Eko-škole/vrtića te Zelenu zastavu s logotipom ove međunarodne inicijative. Temeljem prihvaćenog prijedloga Ugovora, Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja (HGSS), za realizaciju ovogodišnjih programskih aktivnosti, odobren je ukupni budžet od 3.982,00 eura.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, analizirano je te uz određenu doradu prihvaćeno Izvedbeno rješenje uređenja partera zapadnog poteza bedema grada Krka s dvije ugostiteljske terase te info i foto punktom. Rješenje potpisuje Studio SML iz Krka. Nastavno na to, usvojena je ponuda tvrtke Silner d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 13.425,00 eura s uračunatim PDV-om, za uređenje info i foto punkta tj. izradu, dostavu i ugradnju totema u formi logotipa Turističke zajednice Grada Krka te izradu, dostavu i ugradnju elektro ormarića i obloge donjeg dijela stabla. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke AVinstal d.o.o., s uračunatim PDV-om vrijedna 3.314,03 eura, za redovno održavanje kino projektora i zamjenu lampe u Kinu Krku te obuku za operatera.

U kontekstu rješavanja tema Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2023. godini, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, vrijedna 56.083,00 eura bez PDV-a. Najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na održavanju horizontale i vertikalne signalizacije na području Grada Krka u 2023. godini, pored pet pristiglih ponuda, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Pismorad d.o.o. iz Svete Nedelje, vrijedna 22.078,00 eura bez PDV-a. Na kraju, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave usluge provođenja mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u 2023. godini, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 21.640,00 eura bez PDV-a.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je i usvojen radni prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu, kao i prijedlog Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Krka s opasnostima od požara. Nastavno na zaključke nedavno održanog Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka, tvrtki Vecla d.o.o. dana je suglasnost za izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, kao i za Odluku o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i o visini godišnje grobne naknade.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, u iznosu od 3.750,00 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu parcelacijskog elaborata u cilju izgradnje kružnog križanja na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (križanje Županijske ceste ŽC 5106 i zapadne gradske zaobilaznice).