67. Kolegij: Odobrena sredstva za sufinanciranje administrativnih troškova i programskih aktivnosti Turističke zajednice otoka Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 06. veljače 2023. godine, održan je 67. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, usvojene su dvije ponude tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.518,00 eura, za postavljanje (manjeg) usporivača prometa na cesti Brzac - Glavotok, i, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 5.492,00 eura, za izradu horizontalne i ugradnju svjetlosne signalizacije (pješačkih prijelaza, pješačke staze, optičkih linija i treptača) na području naselja Kornić, s ciljem postizanja veće sigurnosti u prometu. Za oba navedena zahvata, prethodno su ishodovane suglasnosti Hrvatskih cesta i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. U nastavku, zaključeno je kako će biti zatražena ponuda za sanaciju linijske rešetke u Ul. Slavka Nikolića 36 u gradu Krku, dok se donošenje zaključka vezanog uz inicijativu tvrtke Via Mediterranea d.o.o. iz Krasa da se terasa ugostiteljskog objekta Malo misto u Krku proširi na dio trga pred Turističko-informativnim centrom, odgađa dok se Gradu Krku ne dostave prethodna mišljenja Turističke zajednice Grada Krka, kao i vlasnika susjednih objekata. Pored toga, prihvaćene su dvije ponude Obrta za građevinarstvo i usluge Kamen Kinkela iz Krka: prva, u iznosu od 5.630,00 eura, za sanaciju, popravak i izradu kamenih i granitnih elemenata u krčkoj starogradskoj jezgri, i, druga, u iznosu 1.090,00 eura, za izradu, obradu i ugradnju novih kamenih poklopnica (šahti) u krčkoj starogradskoj jezgri. Na zahtjev Mjesnog odbora Poljica, usvojena je i ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 3.194,00 eura, za uređenje makadamskog puta iznad sela Kapovci koji vodi do područja s maslinicima, s time da je ponudom obuhvaćeno: strojno krčenje ceste s obje strane, izgradnja nagiba ceste i čišćenje odvodnih kanala te nabava, prijevoz i ravnanje jalovine.

U kontekstu razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljeno je 500,00 eura pomoći za realizaciju maturalne zabave kojom je ove godine obuhvaćeno 78 maturanata iz različitih razrednih odjeljenja, od čega njih 35 s područja Grada Krka. Temeljem prijedloga Udruge Kreativni Krk, prihvaćena je ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 1.845,38 eura, za nabavu i montažu novog klima uređaja koji će biti postavljen u sjedištu predlagatelja.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljen je i usvojen prijedlog Ugovora o provođenju Programa zaštite divljači čiji su supotpisnici Grad Krk i Obrt za usluge DRYMON iz Malinske, a kojem se provedba predmetnog Programa povjerava u smislu obavljanja stručnih poslova sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji definiraju tematiku lovstva. Ovaj se Ugovor sklapa na vrijeme do 31. prosinca 2023. godine, uz godišnju naknadu u iznosu od 1.440,00 eura. Nastavno na Ugovor, usvojen je i prijedlog Protokola za postupanje s divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Grada Krka, a kojeg uz Grad Krk supotpisuju Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Policijska postaja Krk, Obrt za usluge DRYMON iz Malinske i Lovačko društvo Orebica iz Krka. Riječ je o Protokolu koji se temelji na obvezama proizašlim iz Programa zaštite divljači, a čija je svrha osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela koji sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka što se vode zbog izravne ugroze građana Grada Krka od različitih vrsta divljači. Protokolom, koji sadrži obveze nadležnih tijela, način i sadržaj suradnje te ostale aktivnosti, želi se osigurati maksimalna učinkovitost mjera za sprječavanje šteta od divljači uz njihovu istovremenu zaštitu, a prvenstveno vodeći računa o sigurnosti građana Grada Krka. U nastavku, analiziran je i prihvaćen troškovnik kojim je sanacija zidova od utjecaja vlage u dijelu prostora s nalazištem antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona (Ribarska ulica 8 u gradu Krku), procijenjena na iznos od 14.375,00 eura, plus PDV. Za taj je posao najavljeno i pokretanje procedure nabave.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odobren je prijedlog Ugovora o financiranju Turističke zajednice otoka Krka za administrativne troškove i programske aktivnosti u 2023. godini, čiji su supotpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju administrativnih troškova Turističkog ureda iznosi 10.568,46 eura (25,95 posto od ukupno planiranog iznosa iliti 40.726,26 eura), dok je za programsku aktivnost od interesa za sve jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na području otoka Krka predviđeno izdvajanje od 14.960,18 eura (25,95 posto od ukupno planiranog iznosa iliti 57.650,01 euro). Plaćanja temeljem predmetnog Ugovora predviđena su u tri jednaka obroka: prvi do 20. veljače, drugi do 17. travnja i treći do 17. srpnja ove godine. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, usvojena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 5.163,60 eura, za strojno krčenje i popravak ceste od predjela Mošunjina do crkvice sv. Krševana, u dužini od 1.400 m. Naposljetku, temeljem preporuke Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije, razmotren je i usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka, a koji će biti predstavljen i gradskim vijećnicima.