62. Kolegij: Za sljedeći tjedan najavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2023. godinu; njegova ukupna vrijednost iznosi 268.088,00 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 19. prosinca 2022. godine, održan je 62. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda obrazlagali su: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Mladen Pavačić, stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, u sklopu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići prihvaćene su dvije ponude vezane uz nastavak uređenja Društvenog doma Skrpčići, i to najprije ona Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, u iznosu od 29.000,00 kn, za uređenje dijela predmetne nekretnine u Etnografski muzej, a kojom je uključen obilazak lokacije u Skrpčićima, obilazak lokacije Etno kuće u Korniću, izrada snimke postojećeg stanja, idejno rješenje uređenja te izrada troškovnika i elektroprojekta. Drugom prihvaćenom ponudom Obrta za usluge Mario interijeri iz Lakmartina, vrijednom 27.000,00 kn, predviđeno je kompletno čišćenje svih etaža, tj. rastavljanje i uklanjanje namještaja, čišćenje i uklanjanje smeća, njegov utovar i odvoz te manji građevinski radovi. Tvrtki GP Krk d.d. iz Krka dana je suglasnost za privremeno deponiranje građevinskog materijala koji će nastajati prilikom radova na spoju Creske ulice i Ulice Mali Kartec u gradu Krku, na dio platoa kod Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, sve dok traju građevinski radovi, s time da se po njihovu završetku plato mora vratiti u prvobitno stanje.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, usvojena je ponuda tvrtke Gradeko d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 7.575,00 kn, za nabavu i prijevoz dviju klupa (modela Bretana) koje će se postaviti u naselju Bajčići, iza tamošnjeg društvenog doma.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2023. godini, s time da se njegova objava na mrežnim stranicama Grada Krka može očekivati tijekom sljedećeg tjedna, dok će se prijedlozi programa i projekata zaprimati sve do 31. siječnja 2023., i to uvažavajući sljedeća prioritetna područja: (1) razvoj sporta i sportske rekreacije, (2) promicanje tehničke kulture, (3) socijalno-humanitarni rad, (4) poljoprivreda i (5) građanske inicijative. Podsjetimo, Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu, temeljem odredbi novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, raspisan je još početkom listopada ove godine, pa je shodno tome sada izostavljeno prioritetno područje: promicanje kulture. Dakle, pravo apliciranja na Javni poziv čija se objava uskoro očekuje imat će udruge i druge organizacije civilnog društva sa sjedištem na području grada i otoka Krka te ostale civilne organizacije registrirane na području Republike Hrvatske, ako imaju članove s prebivalištem iz Grada Krka. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 268.088,00 eura (ili 2.019.909,03 kn), a taj se budžet raspoređuje sukladno prioritetnim područjima, što znači da je razvoju sporta i sportske rekreacije namijenjeno 185.800,00 eura, promicanju tehničke kulture 11.945,00 eura, socijalno-humanitarnom radu 42.471,00 euro, poljoprivredi 21.236,00 eura te građanskim inicijativama 6.636,00 eura. Najmanji mogući iznos financijskih sredstava koji će se moći prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu iznosit će 300,00 eura, dok najviši iznos ovisi o prioritetnom području, pa tako za razvoj sporta i sportske rekreacije on iznosi 60.000,00 eura, za promicanje tehničke kulture 3.500,00 eura, za socijalno-humanitarni rad 7.900,00 eura, za poljoprivredu 5.300,00 eura te za građanske inicijative 3.500,00 eura. Nastavno na ovu temu, imenovani su članovi dvaju povjerenstava koja će pratiti provedbu Javnog poziva: Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje javnih potreba u 2023. godini koje će utvrđivati ispunjavaju li prijave formalne uvjete Javnog poziva te Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata. Udruzi Muzika u koracima - MooK odobren je ukupni budžet od 2.687,50 kn za sufinanciranje nastupa polaznika glazbenih i plesnih radionica, održanog 18. prosinca ove godine u Milohnićima. Na inicijativu tvrtke ARVALIS j.d.o.o. iz Zagreba, prihvaćena je ponuda za otkup časopisa Krčki val u 2023. godini, a koja podrazumijeva mjesečni trošak od 2.000,00 kn čime se osigurava 80 primjeraka tog popularnog otočnog mjesečnika. Pored toga, tradicionalno druženje gradonačelnika i aktualnih krčkih stipendista, a potom i nagrađenih sportaša, najavljeno je za srijedu, 28. prosinca ove godine, u Velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 11.00 (za stipendiste) i 12.00 sati (za sportaše).

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije, u mrtvozorničku službu za područje Grada Krka predloženi su: Alemka Žic, dr. med., Marinka Tičić, dr. med., Mladen Španjol, dr. med., Karmen Barbiš, dr. med., Ivanka Peranić, mag. med. tech., Željan Žic, dr. med. i Martina Juretić, med. sr. Njih će u konačnici Gradsko vijeće Grada Krka predložiti Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije. S namjerom izrade internetskog prikaza podataka iz programa Registar nekretnina, usvojena je ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 7.625,00 kn. Ponuda podrazumijeva: prikaz nekretnina u vlasništvu Grada Krka, formiranje poveznice na priložene dokumente za prikazanu nekretninu, formiranje poveznice na Akord - servis za položajni prikaz nekretnine, postavljanje baze podataka i programa za sinkronizaciju, postavljanje internetske aplikacije na server te obuku i testiranje. Na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju Škarpelin iz Brsca, vrijedna 27.500,00 kn, za uređenje lokve koja se nalazi na području naselja Milohnići. Nadalje, raspravljene su i prihvaćene još dvije zamolbe istog predlagatelja: prva, za kupnju parcele nedaleko mjesnog groblja radi njezina uređenja u parkiralište, i, druga, za popravak pojedinih uređaja u Društvenom domu Brzac i rješavanje problema s vlagom u dijelu interijera.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je dopis Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske kojim je zatraženo očitovanje Grada Krka vezano uz zahtjev tvrtke Shop park Krk d.o.o. iz Zagreba za kupnju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao z.k.č. 1246/3, k.o. Krk. Nastavno na to, Grad je iskazao interes za kupnju predmetnu nekretninu, jer je se preko iste planirana izgradnja cestovne infrastrukture.  

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka nabave velike vrijednosti radi pribavljanja opreme za dječje igralište u naselju Kornić, što predstavlja investiciju procijenjenu na 236.000,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršavanjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka u 2023. godini, s obzirom na pojedinačne vrijednosti iz analiziranog cjenika, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke. Po provedenom postupku jednostavne nabave tehničkih i poslovnih usluga u 2023. godini, s obzirom na vrijednosti iz cjenika, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke. Također, po zaključenom postupku jednostavne nabave za izradu koncepata posebnih uvjeta priključenja građevina na javnu prometnu površinu te izradu koncepata potvrda glavnih projekata u 2023. godini, s obzirom na vrijednosti iz cjenika, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke. Naposljetku, u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2023. godini, prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 88.000,00 kn.

Sljedeći sastanak Kolegija na redu je u ponedjeljak, 09. siječnja 2023. godine.